חומרי העשרה למורה

משניות שביעית

הפירושים ברטנורא וקהתי הקלאסיים וכן פירוש חדש שמבוסס על האנציקלופדיה ההלכתית-חקלאית. פירוש זה נותן את המבט של הריאליה ומפרש את המשניות לאור המציאות החקלאית העתיקה וגם מתאר את המציאות של המשניות כפי שזו משתקפת בחקלאות המודרנית בארץ ישראל. 

להזמנת הספר

שמיטה יום יום

חוברת המשלבת בין לימוד ההלכה היומית לזמן שבו אנו נמצאים, שנת השמיטה. מטרת החוברת לחבר את הלומדים לפרטי ההלכות המעשיים, כמו גם לרעיון השמיטה בכללה, כל זאת מתוך תפילה ואמונה שנזכה לקיים בקרוב שמיטין ויובלות כסדרן עִם כל עַם ישראל.

להזמנת החוברת

מדריך מקצועי להכנת גן הנוי הציבורי והמקצועי לשמיטה

שנת השמיטה מתקרבת, ועל מנת להגיע אליה מוכנים יש לטפל בגינה כבר בשנה זו. לפניכם מדריך מפורט להכנת הגינה לשמיטה.

לצפייה והורדה

toraland whatsapp