מוצרי שמיטה

פלקטים בנושא מצוות התלויות בארץ והשמיטה

המכון יצר פלקטים רבים בנושא מצוות התלויות בארץ והשמיטה כדי לתלות על קירות בית הספר וליצור על ידי כך אווירה שמנכיחה את השמיטה בחייהם של התלמידים

חוברת מדבקות לשמיטה

חוברת ללימוד חווייתי של נושא השמיטה, ובה למעלה מ 150- תמונות הממחישות את דיני השמיטה: עבודות הקרקע המותרות והאסורות, השימושים המותרים בפירות השמיטה, מפות גבולות הארץ ועוד. באלבום קטעי קישור המבארים בקצרה את הדינים השונים.האלבום נכתב בשיתוף עם הרב ישי סמואל, רב המושב יונתן. מתאים 'במיוחד' לבתי ספר.

משחק סולמות השמיטה

משחק סולמות וחבלים, המשלב בתוכו אתגרים לימודיים בתחום השמיטה, על מנת לעלות בסולמות תהיו חייבים לענות על התשובה הנכונה

יומן לתלמיד

משלב פסקי הלכה קצרים בנושא השמיטה, מאמרים ערכיים ומוסרים קצרים וכן תיאור של דמויות תלמידי חכמים שהשפיעו על מהלך קיום השמיטה בדורות עברו ובדרונו אנו. – אנו מציעים רכישה קבוצתית לבתי ספר או יחידני.

toraland whatsapp