מוצרי שמיטה

פלקטים בנושא מצוות התלויות בארץ והשמיטה

המכון יצר פלקטים רבים בנושא מצוות התלויות בארץ והשמיטה כדי לתלות על קירות בית הספר וליצור על ידי כך אווירה שמנכיחה את השמיטה בחייהם של התלמידים

יומן לתלמיד

משלב פסקי הלכה קצרים בנושא השמיטה, מאמרים ערכיים ומוסרים קצרים וכן תיאור של דמויות תלמידי חכמים שהשפיעו על מהלך קיום השמיטה בדורות עברו ובדרונו אנו. – אנו מציעים רכישה קבוצתית לבתי ספר או יחידני.

toraland whatsapp