משחקי שמיטה בהוצאת מכון התורה והארץ

משחק רביעיות - מצוות התלויות בארץ:

משחק רביעיות על נושאים שונים במצוות התלויות בארץ בכלל ועל השמיטה בפרט

המשחק מכיל: 48 קלפים צבעוניים.

מטרת המשחק: לאסוף כמה שיותר רביעיות. ארבע קלפים מאותה סדרה יחשבו לרביעיה.

משחק קופסא לפעילות משפחתית או קבוצתית:

משחק הקופסא הוא כדוגמת משחק 'קאטן' בנושא המצוות התלויות בארץ והשמיטה.

toraland whatsapp