פעילויות שמיטה לבית הספר

מכון התורה והארץ מציע פעילויות משקעות ומגוונות לבית ספר בנושאי שמיטה והמצוות התלויות בארץ

מדרשה ניידת:

אנחנו מציעים להגיע לבית הספר ולעשות יום חווייתי עם מספר תחנות בנושא השמיטה. במדרשה אנו משתמשים במגוון אמצעים טכנולוגיים כמו משקפי מציאות מדומה, שממחישים היטב לתלמיד את חווית השמיטה.

חידון בית ספרי:

בית הספר רוכש את ערכת החוברות שמשלבות בין לימוד משניות והלכות נבחרות בעניני שביעית. ועל בסיס זה נעשה החידון בסופו של דבר. ישנם שני רמות של חומרים: רמה המותאמת לכיתות א-ד, ורמה לכיתות ה-ח. אנו מציעים לסיים עם 'חידון שלטים', כאשר נציג מטעמנו מגיע לתפעל את האירוע, כל תלמיד מקבל שלט, ועושים חידון חוויתי בנושא הנלמד.

toraland whatsapp