דפי מקורות ללימוד השמיטה

דפי מקורות ללימוד שמיטה

כאן תוכלו למצוא דפי מקורות, שיעורים ומאמרים בנושא שמיטה

דפי מקורות בנושא עבודות הקרקע

דפי מקורות בנושא צרכנות

דפי מקורות בנושא שימוש בפירות שביעית

שמיטה - עקרונות כלליים

שיעורים לצפייה

איסור שמיטה

חיוב שמיטה בזמן הזה

הגדרת אקומי ואברואי

הגדרת מלאכת חרישה בשביעית

toraland whatsapp