שיעורי שמיטה

שיעורי שמיטה מפי הרב אהוד אחיטוב:

איסור שמיטה - הרב אוהד אחיטוב

הגדרת מלאכת הזמירה בשביעית

הגדרת מלאכת חרישה בשביעית

הגדרת אקומי ואברואי - לשנת השמיטה

המלאכות האסורות בשמיטה

חיוב שמיטה בזמן הזה

toraland whatsapp