תולדות חייו

מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א הינו "הגאון המפורסם לשם ותהילה, מחשובי הרבנים פה בארצנו הקדושה המפיץ תורה ברבים, ונושא בעול הציבור שנים רבות" (מהסכמת הגר"א שפירא זצ"ל, לשעבר ראש ישיבת מרכז הרב, הרב הראשי לשעבר לספרו של מו"ר באהלה של תורה).

צמיחה

מו"ר גדל בירשלים עיה"ק, משם עבר ללמוד בישיבת בנ"ע בכפר הרא"ה ובמדרשיית נועם, אצל הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל, והרה"ג שאול ישראלי זצ"ל.

בשנת תשט"ו עלה ללמוד בישיבת מרכז הרב בירושלים, שם יצק מים על ידי הרצי"ה קוק זצ"ל, הרב הנזיר זצ"ל, הגר"י אריאלי זצ"ל, הגר"ש ישראלי זצ"ל, הגר"מ פרום זצ"ל וראש הישיבה הגר"א שפירא זצ"ל.

רבנות

אחרי שנים עבר מו"ר לשמש ברבנות במושב כפר מימון, שם שימש ברבנות למעלה מעשרים וחמש שנה. ברבנות זו יצר הרב הרמוניה ושילוב בין אנשי התורה עם אנשי העבודה, תוך פתרון הבעיות ההלכתיות והערכיות בחקלאות.

במהלך שהותו בכפר מימון הפך מו"ר לתל תלפיות לכל אזור הדרום, קיבוצים ועירות פיתוח, דתיים וחילוניים כאחד. רבים פנו אליו בשאלות הלכתיות, העביר שיעורי תורה, עסק בפתרון בעיות אישיות וציבוריות, וכמו כן היה מעורב במפעלי חסד רבים.

משם נתעלה מו"ר לשמש כרב הראשי לר"ג, ופעילותו ניכרת בתחומי חיים רבים.
הרב שליט"א עומד בקשר עם רבני התפוצות בגולה, בשאלות הרבות שהם מתלבטים בהם.

חינוך

מו"ר היה בין מקימי את הישיבה התיכונית בכפר מימון, תוך דאגה ומסירות לשילוב בני עיירות הפיתוח ומושבי העולים מאזור הדרום בישיבה. לאחר מכן הקים את ישיבת ימית בעיר ימית, ולאחר שנעקרה ממקומה נבנתה מחדש בנוה דקלים שבגוש קטיף. דברי הגמרא: "היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראל" הם נר לרגליו ומתווים את דרכו החינוכית.

מו"ר פעל לקירוב כל גווני הציבור בעם ישראל לתורה הקדושה, באירוח ילדי קיבוצים מהדרום לשבת בר מצווה, העברת שיעורים בקיבוצים חילוניים ובאוניברסיטת ב"ש.

ובהיותו רבה של רמת גן פעל להקמתה של הישיבה התיכונית בר"ג, אולפנת הרא"ה, וישיבת ר"ג מתוך האמירה: "להאיר את העיר". מו"ר פעל רבות לפעול כהדרכתו של החפץ חיים לבניית מערכות ללימוד תורה לנשים, במכללת אורות ישראל באלקנה, במדרשה באוניברסיטת בר אילן, ובהקמת מדרשת אביב בתל אביב.

הרב שליט"א הוא יו"ר ועדה מיוחדת למקצועות הקודש במערכת החינוך הדתית, (ועדת הרב אריאל). כמו כן הרב שליט"א הוא ממתווה דרכם של הכוללים בעולם.

רבנות בעלת מבט לכל תחומי החיים

מו"ר פועל רבות על מנת שהרבנות תהיה בעלת מבט כללי לכל תחומי החיים.
חקלאות - מו"ר הקים את מכון התורה והארץ בכפר דרום ומשמש עד היום כנשיא המכון, בשנת תשנ"ד היה יו"ר ועדת השמיטה הארצית, מטעם הרבנות הראשית לישראל.

רפואה והלכה - מו"ר נחשב כאחד המוסמכים בשאלות רפואה והלכה, תוך קשר עם רופאים בכירים והקמת מכון לרפואה והלכה.

בי"ד ממונות - מו"ר משמש באב"ד לממונות הפועלת דרך לשכת הרבנות בר"ג.

הלכות צבא - הרב שימש כרב גדודי בגבעתי ורב חטיבתי של חטיבת שריון 434, בתוך כך התמודד רבות עם שאלות בלכות צבא.

הלכות מדינה - הרב כתב רבות כיצד צריכה להתנהל מדינה על פי דרכה של תורה, מתוך ליבון וברור מושגי מדינה והנהגתה, בכך ממשיך הוא את דרכו של מורו ורבו הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל.

צהר - מו"ר היה נשיא ארגון צהר הפועל לקירוב רחוקים, חופות לחילונים וכדומה.

חותם  - מו"ר משמש כנשיא ארגון חותם הפועל לחזק את זהותה היהודית של מדינת ישראל, תוך פעילות לקידום חקיקה הלכתית בכנסת, במשרדי הממשלה ובהשפעה על השיח הציבורי.

כתיבה - מו"ר כתב אלפי מאמרים בכל תחומי החיים, כולל פילוסופיה, אמונה, מוסר, חברה, פובליציסטיקה, תנ"ך חינוך, ציונות, תרבות ואמנות. חלקם ניתן לפגוש בספריו, מדגם מהם ניתן לראות גם באתר זה.

אנו מברכים את מו"ר באריכות ימים, בריאות ועצמה. יהי רצון שיפוצו מעיינותיו החוצה, להגדיל תורה ולהאדירה.

toraland whatsapp