ליווי רבני המכון

ליווי רבני המכון מתבצע במספר תחומים:

 • סיורים ומפגשים לימודיים:
  במסגרת התכנית יתקיימו סך הכל שישה מפגשים לאורך השנה (כל מפגש כ4 שעות); סיורים מקצועיים להבנת יישום הנושאים הנלמדים ומפגשים עם רבנים להרחבת הלימוד ולהעמקה בנושאים הנלמדים
 • ליווי מרחוק:
  בסיום לימוד כל נושא, יישלח דף שאלות ועל המשתתף לענות עליהם ולשלוח למכון. כמו כן ראש התוכנית זמין לכל שאלה ובירור לימודי.
 • אתר המכון:
  -
  הפניות למאמרים ותשובות להרחבה ולהעמקה בנושאים הנלמדים בסעיפי השו"ע.
  -
  שיעורים לצפייה המסכמים נושאים שונים כולל השלכות מעשיות בימינו.
 • סיורים מקצועיים:
  -
  סיור בנושא ערלה: סיור במשתלה להכרת אופני גידול שתילי עצי פרי, סוגי נקבים לגדרת עציץ נקוב ולא נקוב, סוגי מצעי גידול מנותקים ולא מנותקים , חישוב שנות ערלה במשתלה. ואופן הנטיעה במטע. וכן הכרת מושג חנטה ושלבי גידול הפרי.
  -
  סיור בנושא כלאיים: סיור להכרת הגדרת אילן וירק, הגדרת המין לעניין כלאים , הרכבות באילן ובירק ואפשרות זיהויים. הרחקות בכלאי זרעים וכלאי הכרם
  -
  סיור בנושא חלה: סיור במפעל בצקים ומאפים להכרת אופן הפרשת חלה במפעל תעשייתי. נעלה את השאלות ההלכתיות העולות בהפרשה במקום זה והפתרונות לקיום הפרשה תקינה.
  -
  סיור הנושא תרומות ומעשרות: סיור במפעל האורז ממיין ומשווק ירקות. נעלה את השאלות ההלכתיות העולות בקשר להפרשת תרו"מ במפעל ובבית אריזה, המקבלים תוצרת ממקורות שונים ואזורים שונים (דרגות חיוב שונות), כיצד והאם מפרשים מן "המוקף". כיצד דואגים שלא תצא תקלה (תוצרת שלא הופרשו ממנה תרו"מ) מן המפעל ועוד שאלות ופתרונות.
 • מפגשים לימודיםבמסגרת הסיורים המקצועיים יתקיימו מפגשים לימודים עם רבנים להרחבת הלימוד ולהעמקה בנושאים הנלמדים.

 

toraland whatsapp