תנאי התכנית

תנאי השתתפות בתכנית לימוד והסברה 

'תורה וארץ' 

 

משך התכנית:

שנה

 

דרישות התכנית:

הרבנים הנוטלים חלק בתכנית הנ"ל יתחייבו לקיים במשך התכנית את התנאים הבאים:

  • הקדשת לפחות 8 שעות לימוד שבועיות בנושא "מצוות התלויות בארץ" על פי תכנית הלימודים של מכון התורה והארץ.

  • עמידה בקצב הלימוד ובהגשת עבודות בסיום לימוד כל נושא.

  • לקיחת חלק פעיל בשישה מפגשים (בתדירות של מפגש אחת לחודשיים): ימי עיון מטעם המכון והשתתפות בסיורים שיערכו במסגרת התכנית

  • עמידה במבחני הרבנות הראשית בנושא מצוות התלויות בארץ. 

 

 

toraland whatsapp