שמן מעצי זית הגדלים בשטחי יהודה ושומרון

הרה“ג יעקב אריאל שליט“א, נשיא מכון התורה והארץ

אכיפת הכשרות על זיוף ועירוב שמנים בשמן הזית

הרב רפאל יוחאי שליט“א, ראש המחלקה למניעת הונאה בכשרות ברה“ר לישראל

ייצור וצריכת שמן זית בישראל כיום ומגמות לעתיד

מר אורי יוגב, מנהל ענף הזית במועצת הצמחים

ברכה על שמן זית וברכה על דבר המזיק

הרב יוסף צבי רימון שליט“א, ראש בית המדרש, המרכז האקדמי לב

התפתחות האגרוטכנולוגיה במטעי הזיתים והשפעתה על איכות השמן

מר אהוד חנוך, ממ“ר ענף הזית במשרד החקלאות שה“ם

”תקוע אלפא לשמן“ - ייצור שמן למאכל, למאור ולמקדש בעת העתיקה

פרופ‘ חיים בן דוד, המכללה האקדמית כנרת

השלב הקובע את השנה בזיתי שמן

הרב יהודה הלוי עמיחי שליט“א, ראש מכון התורה והארץ 

גמר מלאכה בייצור השמן ומשמעותו לתרומות ומעשרות

הרה“ג אריה שטרן שליט“א, רב העיר ירושלים 

שלב הגמר החגיגי של חידון הארץ ומצוותיה החמישי

בהנחיית נריה פנחס, חתן התנ"ך העולמי

toraland whatsapp