הצומח והחי במשנת הרמב"ם

הצומח והחי במשנת הרמב"ם

הצומח והחי במשנת הרמב"ם, מאת זהר עמר, מערכת: מכון התורה והארץ. חיבור זה מציג לראשונה זיהוי שיטתי במידת האפשר לכל הצמחים ובעלי החיים שהזכיר הרמב"ם בפירושו למשנה. המחקר עוסק בין היתר בשיטתו הפרשנית של הרמב"ם, במקורות המידע שעמדו לפניו, ביחס לחיבור "משנה תורה", ועוד. זהר עמר

מחיר:   45 ₪
משלוח: 15 ₪
אזל מהמלאי

הספר מתמקד בזיהויי הצמחים ובעלי החיים שזיהה הרמב"ם, זיהויים שחלקם נובעים מידע בוטני וזואולוגי שרכש בהכשרתו הרפואית, וחלקם מהכרת התרבות החומרית וחיי היום-יום בימיו. המחקר מראה כיצד פירושיו משקפים לעִתים מסורות זיהוי מקומיות, מסורות שנחשף אליהן במחוזות חייו השונים: ספרד, צפון אפריקה ומצרים.

חיבור זה עשוי לשמש מעין מילון עזר קצר ללומדי משנתו של הרמב"ם, והוא מאפשר להציץ הצצה חטופה לעולם המושגים של ספרות הטבע בימי הביניים.

Pirsum

הרה"ג אריה שטרן שליט"א רב העיר ירושלים, דן בענייני הספר עם הרב יהודה עמיחי ראש מחלקת מחקר תורני במכון התורה והארץ:

Tsomeachayravaryeh

toraland whatsapp