לימון בתחילת השמיטה קדוש בקדושת שביעית?

ממתי צריך להתייחס ללימונים שקוטפים מהעץ בקדושת שביעית? ומה דינם של שאר פירות ההדר?

פרק עשרים ושלושה בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הרב נתנאל אוירבך | תשפ"ב אורך הסרט: 2:59 דקות
toraland whatsapp