אם צריך לספור שנות ערלה בקנה סוכר

השאלה:

לרב השלום והברכה,
קניתי שתיל של קנה סוכר לאחרונה, עדיין לא שתלנו אותו בגינה. האם בקנה סוכר צריך לספור שנות ערלה? אם כן, איך אני סופרת? אני לא יודעת בן כמה השתיל - הקנה הוא בערך בגובה30 ס"מ. תודה רבה! אביגיל

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | אב תשע"ד

ב"ה

שלום וברכה,

 

למרות שקני הסוכר מוגדרים כאילן אין להם פירות ודינם כעצי סרק. ואע"פ שיוצא מהם שרף שמפיקים ממנו סוכר ולעתים מוצצים אותו, הוא אינו נחשב פרי אלא מים של הענפים המוגדרים בהלכה "זיעה בעלמא", ולפיכך אין חלים עליו דיני ערלה.

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב

toraland whatsapp