רפואה משלימה

השאלה:

ראיתי כותבים בשם הרב לגבי רפלקסולוגיה - שאף אם יוכח שהשיטה יעילה, אסור בה מגע בין גבר לאישה כי אין לה בסיס מדעי, האם זו דעת הרב לגבי כל סוגי הרפואה המשלימה שניתן להתיר רק אם רקע מדעי ברור? האם באופן דומה לא יותר לחלל שבת או לא ניתן צדקה או תקציב רק לשיטה שהיא גם מנוסה וגם מובנת מדעית?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

גם בפיזותירפיה שהיא שיטה מדעית בדוקה הטיפול חייב להעשות ע"י גבר לגברים וע"י אישה נשים. אין הדבר דומה לרופא שמגעו אקראי כאן המגע הקרוב הוא עצם הטיפול ולכן הוא אסור וק"ו רפלקסולוגיה שאינה מדעית עדיין בטיפול של איש לאשה או להיפך יכולה להביא לאיסורים חמורים.

באשר לרפואות אלטרנטביות הכרוכות בחילול שבת אם הן תיבדקנה מדעית ויימצאו מועילות יהיה מותר להציען לכלל הציבור גם בשבת. אך כל עוד לא הכחו כמועילות הן אסורות ולכה"י אולי יותרו בהם רק איסורי דרבנן. צריך לזכור שמוטלת החובה על החולה להתרפאות ואם הרפואות הנ"ל לא מועילות בוודאות וידועות תרופות אחרות מועילות יש לעשותן ולהניח בצד את הרפואה האלטרנטיבית.

toraland whatsapp