הלכה יומית: ז' תשרי « הקודם | הבא »

חולה, קידוש, יעלה ויבוא, נגיעה במאכל, השארת פלטה לילדים

הרב אהוד אחיטוב

חולה שיש בו סכנה שחייב לאכול או לשתות ביום הכיפורים, אינו עושה קידוש, אפילו בשנה  שיום הכיפורים חל בשבת.

ילדים או כל מי שיש לו היתר הלכתי לאכול ביום הכיפורים מחשש סכנה, צריכים לומר יעלה ויבוא בברכת המזון.

כאשר מאכילים ילדים קטנים ביום הכיפורים, מותר לגעת במאכלים, ואם הידיים התלכלכו מחמת כן, רשאים לרחוץ אותן, כיוון שזו רחיצה לניקיון ובוודאי שאין זו רחיצה של תענוג, אך בלאו הכי, צריך להימנע מלגעת באוכל ביום הכיפורים.

לדעת כל הפוסקים מותר להשאיר אוכל על הפלטה ביום הכיפורים, כשיש ילדים קטנים בבית וכדו' הזקוקים לאוכל חם ביום הכיפורים.

ADB

toraland whatsapp