הלכה יומית: ט' סיוון « הקודם | הבא »

היוצא מהטמא, גללים קורים, מי רגלים, בהמה טמאה, בל תשקצו

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר דיני חרקים במזון שבכתב יד

כל היוצא מן הטמא - הרי הוא אסור באכילה כמוהו. לפיכך, כשם שהחרקים אסורים באכילה, כך אסור באכילה כל מה שיוצא מגופם.

ההפרשות שמפרישים החרקים שאינן ראויות לאכילה לרוב בני אדם, כגון: גללים, קורים וחומרים שונים המופרשים דרך הפה, הן אינן אסורות כשהן נאכלות בתוך המזון, כיוון שהן נחשבות כמאכל אלא כ'פירשא בעלמא'. אולם באכילתן בפני עצמן יש איסור משום 'בל תשקצו', ולעתים אף בתוך המאכל הם משוקצים אם הם ניכרים.

מי רגלים של בהמות טמאות, יש להימנע מלהשתמש בהם אף כשהם בתוך תערובת, כיוון שיש מן הפוסקים הסוברים שהם אסורים כדין 'היוצא מן הטמא'.           

ADB

toraland whatsapp