ההרשמה לחידון הארץ ומצוותיה ה7- תשפ"ב

חזקים בידיעת הארץ ובמצוות התלויות בארץ?

הצטרפו לאתגר ארץ-ישראלי אמיתי!

לצורך שליחת המקראה לביתך


ניתן לבחור מספר ערכים