ריכוז מערכים ולומדות שמיטה

מכון התורה והארץ הפיק במיוחד בשבילכם משחקי לומדה חוויתיים ללימוד נושא השמיטה

לפניכם רשימת נושאים מרכזיים בשמיטה:
בעמודה המרכזית ישנם קישורים לדפי לימוד והכנה לנושא,
בעמודה השמאלית קישור למשחקים והלומדות המתאימים לנושא.

נושא

מערכי שיעור

דף לימוד בנושא

משחק תואם

סרטוני ילדים להעשרה

סרטונים מהשטח להמחשה

שמיטה - כללי

טעמי השמיטה

סדרת מערכי שיעור על עקרונות השמיטה

טעמי השמיטה

סוד המספר שבע

שמיטה אז והיום

מלך השמיטה

טעמי השמיטה (משחק זיכרון)

מצוה בדקה - שמיטה

 

הפקר בשמיטה

דיני ההפקר בשמיטה

 

הפקר בשמיטה (משחק קומיקס)

שמשון וגדי מגלים את השמיטה - החקלאי

פירות הפקר בשמיטה

מלאכות הקרקע בשמיטה

מלאכות האסורות מן התורה

מלאכות האסורות מדרבנן

מלאכות אסורות מהתורה

מלאכות שספק אסורות מהתורה

 

מלאכות האסורות בשמיטה מהתורה

מלאכות האסורות מדברי חכמים

סיכום איסור מלאכות בשמיטה

המלאכות האסורות בשמיטה

איך מטפלים בגינה בשמיטה?

שמשון וגדי מגלים את השמיטה – אגרונום בגינה

 

מלאכות שאסורות מדאורייתא

בצירה בשמיטה

זמירה לקראת השמיטה

מלאכת הזמירה

לאוקמי ולאברויי

החרישה האסורה

מלאכות שאינן לתועלת הצמח

 

טיפול בעציצים בגינה ובבית

טיפול בעציצים

 

לומדה – טיפול בעציצי גינה

לומדה – טיפול בעציצים בבית

משחק - השקיית עציצים

מה מותר לעשות בעציצים בשמיטה?

שמשון וגדי מגלים את השמיטה – חממה באויר

מצע מנותק

פירות הקדושים בקדושת שביעית

מהם פירות שביעית

פירות שביעית וקדושתם

מהם פירות שביעית

מה יהיה בשוק בשמיטה?

 

 

קדושת פירות שביעית

קדושת שביעית

גזירת איסור ספיחין

איסור ספיחין

קדושת שביעית

עיבוד מזון בשמיטה

לומדה - שימוש בפירות שביעית

משחק - מסעדה צמחונית

משחק – הוצאת פירות שביעית לחו"ל

קדושת שביעית – מה עושים איתה?

 

צרכנות

אוצר בית דין

היתר מכירה

אוצר בית דין

מנהל אוצר בית דין

מה יהיה בשוק בשמיטה?

אוצר בית דין, מה זה בכלל?

מהו היתר המכירה?

מהם גבולות הארץ בשמיטה?

שמשון וגדי מגלים את השמיטה - החקלאי

שמשון וגדי מגלים את השמיטה – אוצר הארץ

המשמעות של היתר המכירה

ביעור פירות שביעית

ביעור פירות שביעית

ביעור פירות שביעית

לומדה – ביעור פירות שביעית

משחק – תפוס את הפרי

ביעור שביעית – מה זה?

 

 

toraland whatsapp