מעמיקים בשמיטה

תוכנית לימוד מסודרת ודפי מקורות, סיור מסכם בשטח, שיעורים מקוונים בנושאים הנלמדים, בהדרכת מכון התורה והארץ.

הצטרפו ללא עלות!

 הודעה- בשלב זה הרישום לתוכנית נסגר, במידה ותפתח תוכנית נוספת תשלח הודעה מסודרת.

toraland whatsapp