חוברות שמיטה לתלמיד

ושבתה הארץ' – הלכות שמיטה לתלמיד

חוברות אלו נכתבו על ידי הרב עמוס מיימון ביחד עם מכון 'התורה והארץ', ואף קבלו את אישור משרד החינוך. החוברות כוללות את דיני השמיטה לילדים, התייחסות לדמויות שהייתה להן השפעה על מהלך השמיטה בזמנינו וכן לערכי השמיטה.

בספרים הושקעה חשיבה פדגוגית רבה במטרה להגיש בפני המורה והתלמידים את החומר הלימודי בצורה מעניינת, מאתגרת, קליטה וחווייתית, אשר תחבב את הלימוד עליהם, כדברי  רש"י: " לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם".

מחיר קטלוגי של כל ספר - 30 ש"ח.

ושבתה הארץ לכיתות א-ב

לצפייה בחוברת

ושבתה הארץ לכיתות ג-ד

לצפייה בחוברת

ושבתה הארץ לכיתות ה-ו

לצפייה בחוברת

ושבתה הארץ לכיתות ז-ט

לצפייה בחוברת

toraland whatsapp