הלימוד היומי ט"ו אייר ה'תשפ"ד

לימוד אמונה יומי: ט"ו אייר « הקודם | הבא »

גאולה וארץ ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

בדבר הקשר שבין פנימיות התורה לגאולה וארץ ישראל כותב הרב קוק זצ"ל במספר מקומות באיגרותיו, והם מובאים בספר מועדי הראי''ה של הרב נריה זצ"ל בקשר לל"ג בעומר:

"הקבלה כולה היא צפית-ישועה, כראוי לחכמה עליונה שאינה מתפשרת עם ההווה הלקוי, כי אם עולה היא ברוח ד' אל העתיד המתוקן הנהדר הקדוש. חכמי ישראל לא יכלו לדבר בחזון אמת ונורא זה, כי אם על ידי ארץ ישראל והגאולה. ראש לכל - הלא בספר הזוהר כמעט אף פרשה אחת שלא ידובר בה על דבר הגאולה וארץ ישראל, וגם בספר תקוני זוהר מדובר על כך במקומות רבים" (אגרות הראי"ה ב, עמ' צא).

לימוד הקבלה, מלמד על פנימיות ומעלת הגאולה, עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל. לימוד זה מלמד על השורשים העליונים הרוחניים של המציאות ושל התורה, באופן המוחלט השלם והאידיאלים שלהם. וכך הוא בונה את ההתקשרות הפנימית, וממילא את הציפייה הגדולה לישועה, שהיא כשלעצמה מפתח גדול לגאולה.

ובאיגרת אל הרב פנחס הכהן לינטופ ז"ל, רבה של בירז מזרז הרב זצ"ל ללימוד הקבלה שבו תלויה ישועת ישראל והעולם כולו: "יתחזק נא ידיד נפשי להאיר את אור חכמת הנסתר בעולם. ישועת ישראל וישועת העולם כולו - תלויות רק בהופעת חכמת האור הגנוז, של פנימיות רזי תורה, בשפה ברורה. הנסתר יעמיד על רגליו את הנגלה - "וכלא ברזא קיימא".

 

ACB

toraland whatsapp