אמונת עתיך קל

אופן הפרשת חלה מעיסת שביעית

מה קורה כאשר יש התנגשות בין שני ערכים הלכתיים?

אמנם שנת השמיטה הסתיימה, אך קדושת הפירות עדיין איתנו, ובמיוחד במינים כאלו שיש להם שימור-זמן ארוך, כמו יין ושמן. המחבר דן בשאלת עירוב שמן שביעית בעיסה שיש להפריש ממנה חלה. השאלה היא כאמור התנגדות בין שתי הלכות – מדיני הפרשת חלה יש לשרוף את החלה, אך יש בכך בעיה בדיני שביעית שאסור לאבד דבר הקדוש בקדושת שביעית.

מה עושים?

המחבר מעלה אפשרויות שונות ודן בכל אחת מהן – גם ביישומה לשאלה הנידונה וגם בחינה עיונית של עצם ההצעה.

האם היה מותר לנשיא המדינה להעניק מזוזה למלך בחריין?

האם אפשר לשלוח דברי קדושה לאדם שאינו יהודי? מי שלח מזוזה למלך? במהלך ביקורו של נשיא מדינת ישראל מר יצחק הרצוג הי"ו במדינת בחריין, העניק הנשיא מזוזה מיוחדת ומהודרת למלך חמד בן עיסא אל ח'ליפה. במאמר שלפנינו דן המחבר באירוע זה לאור המקורות ההלכתיים, כאשר הוא פורס את הנימוקים ההלכתיים, כגון היתר משום 'איבה' ו'דרכי שלום' ועוד. בנוסף לכך הוא מציין שיש לשקול את שיקולי הדיפלומטיה, שבעת נתינת מתנות בין מדינות ובעלי-תפקידים, אין לחשוש לזלזול במתנה. והיכן הניחו בבית המלוכה בממלכת ירדן את המזוזה?

מכולות שנפלו בלב ים

לאחרונה היינו עדים למקרה מרתק ובו הגיעה מכולה לחוף אשקלון שנפלה מספינת משא, ואת תכולתה אסף ציבור שהגיע למקום. סירה פרטית הבחינה במכולה נוספת וגררה אותה לחוף, אך בסופו של דבר משטרת החופים החרימה אותה.

במאמר שלפנינו דן המחבר בשאלת שייכותה של המכולות - האם מכולות אלו הפקר או שיש לקיים בהן מצוות השבת אבדה? המחבר דין בסוגיית הגמרא 'זוטו של ים' בדיני השבת אבידה, שם אין חובת השבת אבידה. בנוסף הוא מעלה את הדיון אודות תפיסת הממשל את המכולות, מדין 'דינא דמלכותא'. ומה בנוגע לחברות הביטוח – האם יש לגביהן מצוות השבת אבידה?

התאמת מכשירי שמיעה נטענים לשימוש בשבת

האם אפשר להטעין בשבת מכשיר שמיעה?

אילו סוגי מכשירים עדיפים לשימוש בשבת?

בשנים האחרונות מתרחב והולך השימוש במכשירי שמיעה עם סוללות נטענות. מכשירים אלו ידידותיים יותר למשתמש באופן כללי, אך זקוקים להטענה יום־יומית. רוב המשתמשים במכשירי השמיעה זקוקים למכשירים אלו על מנת לשמור על התפקודים הבסיסיים ביותר, בכל הנוגע לתקשורת תקינה עם הסביבה.

במאמר שלפנינו דן המחבר בנושא זה הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה הלכתית.

הפליית האישה לטובה

מה יחסה של ההלכה לאישה? האם היא מפלה אותה או משווה אותה לאיש?

במאמר שלפנינו דן המחבר בגישת ההלכה לאישה ביחס לדיני משפט שונים. הוא בוחן את היחס שנתנה ההלכה לאיש ולאישה, האם הוא יחס שוויוני או מפלה?

ובכלל – מהי הגדרת אפליה ומהו שוויון?

גיליון 139

הגיליון החדש של אמונת עתיך

'אמונת עתיך' הוא כתב עת מדעי-תורני המשלב מחקר ויישום הלכתי. מאמרים תורניים ומחקריים, ש"ות, פתרונות הלכתיים ועדכונים מהמכונים המובילים בארץ. 

'אמונת עתיך' יוצא לאור כבר כמה עשורים, ומתפרסמים בו מתורתם של רבני מכון התורה והארץ וממחקריהם.

אמונת עתיך 261 2 הצטרף כמנוי בעלות דמי משלוח בלבד