הסתמכות על 'היתר עסקא' במינוף השקעות הרב שלמה אישון

מינוף השקעות הוא כלי שבאמצעותו יכול משקיע להשתמש בסכום כסף גדול יותר ממה שיש לו בפועל. מינוף בתוך יום המסחר לרוב אינו כרוך בתשלום, אבל על מינוף מעבר לכך משלם המשקיע בדר"כ ריבית שנתית המוגדרת מראש. המינוף הוא אפוא הלוואה בריבית האסורה על פי ההלכה, ויש לדון אם ניתן להשתמש ב'היתר עסקא' כדי לעשות את...

איסור אכילת 'חדש' איסור חדש

מהו איסור חדש? בזמננו, שבית המקדש חרב וקרבן העומר אינו קרב, אסור מן התורה לאכול מהתבואה החדשה עד סופו של יום ט"ז בניסן. מה הדין עם מיוצרים מיובאים או...

'אהיה כטל לישראל' – על ייחודו של הטל במקרא, בהלכה ובהגות תפילה

ביום טוב ראשון של פסח בתפילת מוסף מפסיקים לומר 'מוריד הגשם' ומתחילים לומר 'מוריד הטל', ובשמיני עצרת בתפילת מוסף מתחילים לומר 'מוריד הגשם'. למרות...

מבצעי שבוע הספר תשע"ט נושאים נוספים

חגיגת מבצעים לשבוע הספר: הנחות ענק על ספרי מכון התורה והארץ, לאוהבי התורה וללומדיה

שאלות ותשובות

קטגוריות

הרשמו לניוזלטר