מתחילים שנה עם מבצעים מדהימים

מערכת למעשה

פותחים שנה במבצע מדהים: הנחות ענק על ספרי מכון התורה והארץ, לאוהבי התורה וללומדיה

נערכים לשנת תשע"ט - שנת מעשר שני

הרב אהוד אחיטוב

שנת תשע"ט נחשבת כשנת מעשר שני והיא השנה הרביעית במחזור השנים. בהיות שנת תשע"ט שנת מעשר שני ישנן לה הלכות השונות בחלקן מהשנה הקודמת. שנת תשע"ט נחשבת כשנת מעשר...

החלה ההרשמה לחידון הארץ ומצוותיה ה-4 הרשמו עכשיו

מערכת למעשה

מחפשים את האתגר הבא? בואו להשתתף בחידון ארץ-ישראלי העוסק במשניות זרעים עם תוספות והרחבות: היסטוריה וגאוגרפיה ארץ ישראלית, חכמי ישראל במשנה ועוד. הפרס הראשון:...

ימי הרחמים - גם על בעלי חיים?

הרב יצחק גרינבלט

בימי הרחמים והסליחות, עם ישראל נמצא בתהליך של בקשת סליחה, של שיפור ושל רגישות לכל הדברים הלא טובים שעשינו. בימים שאנו מבקשים מה' יתברך שירחם עלינו, זכינו לחוברת...

סוגי גשם בתפילת כהן גדול ובתפילותינו

הרב יהודה עמיחי

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שאם תהיה שנה זו שחונה תהיה גשומה, ולא יסור שבט מבית יהודה, ולא יהיו עמך בית ישראל צריכין לפרנסה, ואל תכנס לפניך תפלת עוברי דרכים. א....

קבצי אמונת עתיך להורדה

אמונת עתיך - כתב עת המדעי-התורני של 'מכון התורה והארץ' הגיליונות האחרונים עכשיו להורדה אמונת עתיך כתב עת המדעי-תורני של 'מכון התורה והארץ' המשלב מחקר ויישום...

פרשת כי תבוא: ביעור ווידוי מעשרות ומצוות שבין אדם למקום ולחברו

יואל יעקובי

על הטעות בעניין מצוות שבין אדם לחברו, על ביעור ווידוי מעשרות, על האתרוג מקיסריה וגם - שלוש הלכות על העיר הנפלאה הזו "כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית...

הרב כשומר הסף לחוק ולמוסר בחברה

הרב אליעזר איגרא

התרבות המודרנית הביאה לשינויים חברתיים עצומים ומציבה בעיות מוסריות ואתגרים חדשים בפני הרבנים. מאמר זה עוסק בחשיבות תפקידו של הרב ובמקור סמכותו כשומר סף בפני...

'לא תגורו' בשאלות ציבוריות

הרב שמואל אליהו

התורה מלמדת על חשיבותה של מידת התוכחה כאחריות ואכפתיות ציבורית. אך מהו היחס הראוי בין חובת התוכחה כלפי החבר לבין החובה שלא לדבר מחשש שמא ישנא אותך. תקציר מהרצאה...

כריתת רחם ותחליפיה

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

ישנה תופעה אצל נשים הסובלות מדימום וסתי כבד, הנקראת - מנורגיה, מחברי המאמר סוקרים את הרקע רפואי, שיטות הטיפול והתייחסות הלכתית לטיפול ולמהלכו. בעיות ברחם –...

שינוע נכים במדרגות בשבת

מכון צומת

נכים ומוגבלים אשר זקוקים לעלות ולרדת במדרגות, נעזרים היום באמצעים טכנולוגיים. המשתמש בכיסא גלגלים בקביעות- נזקק ל'מעלון', המסוגל ללכת אבל מתקשה בעליה ובירידה...

התפתחותה של תעשיית המזון והשלכותיה על שומרי הכשרות

הרב צבי בן ראובן

בתהליך ייצור המזון כיום משתמשים יצרני המזון בשיטות מגוונות המשלבות תחכום טכנולוגי ומכשור משוכלל. הייצור כולל שימוש נרחב באלפי סוגים שונים של תוספי מזון כגון...

חשש מהתפתחות חרקים מביצים שנותרו בקמח

הרב דוד אייגנר

המאמר דן בשאלה היסודית – האם יש לחשוש להימצאות חרקים בקמח? המאמר סוקר את המציאות שהייתה רווחת בדורות הקודמים שהתעסקו בשאלה זו, ומבחין בין המציאויות השונות....

'יענך ה' ביום צרה'

הרב צבי שורץ

המאמר עוסק בעיון בפרק כ' בתהילים הפותח במילים: 'למנצח מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה'. מהי הצרה עליה מדבר דוד המלך? וכיצד היא מתחברת למלחמת יום הכיפורים? הקדמה...

הנקה ושאיבת חלב בשבת

הרב אריה כץ

המאמר היסודי שלפנינו עוסק בהלכות הנקה בשבת - האם מותר לשאוב בשבת חלב-אם לתוך בקבוק עבור תינוק המתקשה לינוק כדרכו? אם אכן מותר הדבר - כיצד יש להעדיף שאיבה זו;...

קיבל חפץ להעבירו לאחר ואמר שאינו מקבל עליו אחריות

הרב יעקב הילדסהיים

הרבה פעמים אנחנו מבקשים עזרה בהעברת חבילה עם אדם אחר. יש מקרים שבהם כתוצאה מרשלנות, החבילה לא מגיעה לייעודה, ישנם מקרים שבהם הנוסע מודיע שהוא עקרונית מוכן לקחת...

תורת המשפט האזרחי במשנת הרמב"ם

הרב רצון ערוסי

יש במשנת הרמב"ם הלכה ייחודית בדיני השומרים. באותה הלכה קבע הרמב"ם שגם בנסיבות שבהן דיני השומרים שנאמרו בתורה אינם חלים, הרי כל שיש פשיעה, השומר יחויב מכוח דיני...