הכנס השנתי של מכון התורה והארץ וחידון הארץ ומצוותיה ה-3

מערכת למעשה

מכון התורה והארץ מזמין אתכם לכנס השנתי בנושא "ואכלו בשעריך ושבעו" - שנת מעשר עני וגם לצפות בשלב הגמר של חידון הארץ ומצוותיה השלישי. כמידי שנה, יערך בירושלים...

התוועדות טוב הארץ

מערכת למעשה

הזמנה לאירוע ט"ו בשבט - ערב התוועדות ושירה לכבוד ראש השנה לאילנות בתכנית: התוועדות עם הרב יגאל קמינצקי והרב דוד דודקביץ' בליווי מוזיקלי סדר ט"ו בשבט...

כנס ארץ אהבה ה - 2

מערכת למעשה

כנס ארץ אהבה ה - 2 לנשים: מדרשת התורה והארץ ומכללת חמדת הדרום מזמינות אתכן לערב ייחודי שכולו כיסופים ואהבה. בתכנית: הופעה מלאה של הזמר והיוצר הראל טל, שלב...

בין ט''ו בשבט לט''ו באב

הרב צבי שורץ

לכאורה אין שום קשר בין ט"ו בשבט לט"ו באב, רק לעניין שאין אומרים בהם תחנון. בעיון זה ננסה לראות שיש קשר בין שני הימים הללו. הקדמה ט''ו בשבט הוא ראש השנה לאילן,...

ט"ו בשבט: בין ייעוד למציאות

הרב יואל פרידמן

מדוע לא נקרא ט"ו בשבט ר"ה לפירות האילן במקום לאילן? הרב יואל פרידמן במאמר מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה" ט"ו בשבט נקרא במשנה ראש השנה לאילן, אך האמת היא...

הנגב הדרומי – שיטת הרמב''ם

הרה"ג יעקב אריאל

עיון ברמב"ם בהלכות תרומות פ"א הל' ז, על גבולה הדרומי של ארץ ישראל הרמב"ם (הל' תרומות פ"א הל' ז) פוסק:  אי זו היא ארץ שהחזיקו בה עולי מצרים, מרקם שהוא במזרח...

פרשת וארא: הלשון החמישית

יואל יעקובי

הלשון החמישית של הגאולה, למרות שהיא מבטאת את שיא הגאולה, לא נתקנה כנגדה כחובה כוס בליל הסדר. הדבר מרמז על מה שהוא למעלה מהגאולה – הטוב התמידי שה' משפיע עלינו...

ללא מילים

הרב יוני לביא מתוך האתר 'מילה טובה'

ההשפעה הגדולה ביותר על ילדים ותלמידים היא לאו דווקא במילים שאנחנו אומרים. למעשים ולהתנהגות שלנו יש השפעה הרבה יותר גדולה. מתברר שגם בעולם שרצות בו כל כך הרבה...

גיוס בנות – אידאל או בעיה?

הרב יצחק גרינבלט

זה פעם בכמה זמן עולה שוב השאלה, ושוב ישנה דרישה ורצון לגיוס בנות לצבא, לעידודן לעשות שירות צבאי, ואף בנות דתיות, אשר זה מכבר פתוח לפניהן המסלול של שירות לאומי...

מצבים מיוחדים בטבילה – חלק א

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מאמר זה לא יעסוק במכלול דיני הטבילה, אלא במקרים ובמצבים מיוחדים בטבילה. 1. טבילה בזמנה  א. אישה שבעלה בעיר, מצווה שתטבול בזמנה. אין זו חובה גמורה אלא הנהגה...

נישואין עם בן זוג שאינו יכול ללדת

הרב מנחם בורשטין והרב גבריאל גולדמן

נישואין במצבים שונים של פגיעה בפוריות האישה, ופתרונות הלכתיים ומעשיים למצבים אלו. כל פתרון מותנה בהיתר אישי מפוסק הלכה. 1. האם מותר לשאת אישה שאינה יכולה...

גידול ירק עם חרקים ושיווקו

הרב יעקב אפשטיין

האם מותר לגדל ולשווק ירקות אורגניים שיש בהם חרקים (כמעט בוודאות), והם נמכרים לכל, אף לאנשים שאינם מקפידים* על ניקוים מחרקים? א. מכשיל או מסייע – דאורייתא או...

בדיקה מדגמית לחרקים במזון

הרב יהודה הלוי עמיחי

החובה לבדוק את המאכל מחרקים מעלה בפנינו שאלה, כיצד להתייחס לבדיקה מדגמית-מדעית, שבה אפשר לנתח בסבירות גבוהה את מה שקורה בפירות שלפנינו. האם בדיקה זו נחשבת...

קדימה בברכת העץ

הרב אהוד אחיטוב

קערה מלאה בפירות - עם איזה פרי מתחילים? האם יש חיוב להקדים ברכת "בורא פרי העץ" לברכת "בורא פרי האדמה"? ומה הדין כשאחת הברכות היא על אחד משבעת המינים? א. נאמר...

ברכות הריח בצמחים ובפירות

הרב יעקב אפשטיין

ניגש אלי יהודי עם גבעולי שיח מעוצה אשר יש להם ריח טוב, ושאל איזו ברכה יש לברך עליו? א. מהו עץ בברכות האכילה א. המחשבה הראשונה היא שכדי להכריע מתי מברכים 'עצי...

מערכת המשפט במדינת ישראל - מבט הלכתי תורני

מכון משפט לעם

יחסי תורה ומדינה מורכבים הם. מערכת המשפט הנוהגת כיום במדינה, משפיעה ביותר על 'השורה התחתונה', על החיים המעשיים בחברה שאנו חיים בה. מהי עמדת התורה על מערכת המשפט...

הגדרת 'כסף' ושיעורו לעניין מצוות

הרב שלמה אישון

קיומן של כמה מצוות בתורה מצריך נתינת כסף בשיעור מסוים. יש לברר מהי הגדרת 'כסף' של תורה, וכיצד יש להעריכו כיום קיומן של כמה מצוות בתורה מצריך נתינת כסף בשיעור...