חיוב הפרשת תרומות ומעשרות בירושלים ובמקדש הרב נתנאל אוירבך

האם אדם המפריש תרומות ומעשרות מגידולים שגדלו בירושלים ומקום המקדש מתחייב להפריש מהתורה? במאמר שלפנינו דן המחבר בסיבה שחיוב הפרשת תרו"מ וחלה היא מדברי חכמים, ומתוך כך נערכת הבחנה בין ירושלים והמקדש לשאר ארץ ישראל לעניינים אלו. האם אבחנה זו אכן נכונה היא? הקדמה הראשונים נחלקו אם חיוב תרומות ומעשרות...

"שתתן טעם טוב בפירות" חקלאות

הזקנים שבנו יודעים לספר כי פעם היה לפירות טעם אחר. אולי היו פחות גדולים ויפים, אך טעמם היה כצפיחית בדבש. ואף עולים חדשים יודעים לספר על הטעם התפל אשר...

כלאים ב"נענע" בכרם כלאי הכרם

צמח הנענע שהתפשט והגיע מתחת לגפן, האם יש לעוקרו?   לענין כלאי הכרם נאמר במשנה (פ"ה מ"ח): המקיים קוצים בכרם, ר' אליעזר אומר - קדש, וחכמים אומרים - לא...

הפרשת חלה מקמח חו"ל על קמח הארץ ארץ ישראל כללי

מה דין קמח מחו"ל? האם חייב בהפרשת חלה? האם מותר להפריש ממנה גם על קמח של ארץ ישראל? האם הקמחים באותה ה'דרגה'? מחבר המאמר דן בסוגיית ההפרשות ובפן...

שאלות ותשובות

קטגוריות

הרשמו לניוזלטר