החמצת חיטים לפני קצירה

ד"ר מרדכי שומרון

האם חיטים שהבשילו ועדיין לא נקצרו וירד עליהן גשם עלולות להחמיץ? הקדמה ורקע אקטואלי במאמר זה נעסוק בשאלה אם חיטים שהבשילו ועדיין לא נקצרו וירד עליהן גשם...

טעמי המצוות - שבת

צוות אתר "לדעת להאמין"

שבת היא אחת המצוות שקל להזדהות איתן, לפחות עם הרעיון הכללי. יום מנוחה אחד בשבוע - הרי זה דבר מבורך, שמקובל היום ברוב העולם. ובכל זאת ישנו קושי לאנשים מסוימים עם...

מים - אוצרות של חיים

הרב צבי שורץ

מים הם יסוד הבריאה. עוד לפני בריאת האור כבר היו מים ואף השמים נבראו ביום השני מהבדלת המים העליונים מהמים התחתונים. המים הם גם יסוד החיים... א. הבריאה...

פרשה וארץ וישלח

יואל יעקובי

על קבר יוסף ותכונתו הייחודית, ההבדל בין כיבוש לחזקה ועל החיבור הנדרש מאיתנו לארץ בעקבות כך פרשת וישלח :  חזקה מול הונאה תקציר: קבר יוסף הוא אחד מן המקומות שאין...

עקירת עץ שעלה מאליו

הרב נתנאל אוירבך

מה קורה כאשר בעקבות תנאי מזג האוויר עץ המאכל שהיה שתול בגינה הזריע את עצמו בכל רחבי הגינה ולפתע גדלו להם עצים המפריעים ליתר הגידולים שבגינה? האם מותר לעקור...

הרב כשומר הסף לחוק ולמוסר בחברה

הרב אליעזר איגרא

התרבות המודרנית הביאה לשינויים חברתיים עצומים ומציבה בעיות מוסריות ואתגרים חדשים בפני הרבנים. מאמר זה עוסק בחשיבות תפקידו של הרב ובמקור סמכותו כשומר סף בפני...

'לא תגורו' בשאלות ציבוריות

הרב שמואל אליהו

התורה מלמדת על חשיבותה של מידת התוכחה כאחריות ואכפתיות ציבורית. אך מהו היחס הראוי בין חובת התוכחה כלפי החבר לבין החובה שלא לדבר מחשש שמא ישנא אותך. תקציר מהרצאה...

שימור פוריות אצל חולי סרטן

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מחברי המאמר סוקרים את השפעת מחלת הסרטן והטיפולים בה על פוריות הגבר והאישה ומעלים אפשריות לשמירת הפוריות אצל גברים ונשים פרק א - סרטן ופוריות אצל נשים[2]...

כתם על בגד שקוף

הרב מאיר סילמן

אישה ראתה כתם גדול מגריס על בגד שקוף. מה דינה? האם הבגד נחשב כבגד צבעוני שאינו מקבל טומאת כתמים או כבגד לבן המקבל טומאת כתמים? שאלה אישה ראתה כתם גדול מגריס על...

כשרות בצימר

הרב יצחק דביר

במשך השנה בכלל ובימות הקיץ בפרט ישנם אנשים השוכרים בתי מגורים לאירוח, צימרים. לעיתים, בתים אלו מאובזרים בכלי אוכל ואמצעי חימום אוכל. האם יש להכשיר את המטבח?...

איסורם של תולעים וחרקים קטנים

הרב יצחק דביר

האם חרקים שאינם נראים בעין טבעית מותרים באכילה? האם יש חובה לבדוק ירקות ופירות מחשש לחרקים קטנים? עורך המחבר סקירה אודות התייחסות הפוסקים למעמדם ההלכתי של...

מה מחייב אותי לשמוע בקול ה'?

צוות אתר- "לדעת להאמין" של מכון ידעיה

נניח שיש אלוהים, למה זה מחייב אותי? למה אני צריך לעשות מה שהוא אומר? נניח שיש אלוהים, למה זה מחייב אותי? למה אני צריך לעשות מה שהוא אומר? כדי לענות על שאלה זו,...

סעודת לווייתן וסוכת עורו של לווייתן

הרב צבי שורץ

'עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן'. והרי בעולם הבא אין אכילה, אין שתייה ואין ישיבה? וזה בוודאי משל. אם כן, מהו הנמשל? ובכלל, מה טיבה של סעודה זו?...

שיבוש דרכי משפט

הרב אריאל בר-אלי

מערכת המשפט צריכה לתת מענה גם כנגד אנשים אלימים אשר מטילים חתתם על בעלי הדין ורוצים להשפיע על מערכת המשפט בדרכי ערמה וכוח. מהם הכלים שיש, אם בכלל, לבית הדין...

דין תורה בין יהודי ובין לא-יהודי

הרב עדו רכניץ

במקרים לא מעטים מגיעות מחלוקות בין יהודים לשאינם יהודים לבתי הדין לממונות. כיצד יש להכריע במחלוקות אלה? מהו הדין החל בהן, ובאיזו ערכאה יש להתדיין? המאמר...