גיבון גבינה בפרחים פרופ זהר עמר

ייצור גבינה מפרחים? השיטה המפורסמת היא באמצעות אנזים שנמצא בדפנות הקיבות של בהמות. לקדמונים היו ידועים חומרי גיבון מן הצומח בעלי תכונות דומות. במאמר סוקר המחבר את המקורות ההלכתיים בנושא גיבון גבינה מן הצומח, שנעשה ע"י גויים – ומציג ב' שיטות שונות בין הראשונים בנוגע לכשרות גבינות אלו. בעולם...

המוזיקה והשמחה בימי בין המצרים בין המצרים

אנו בימי בין המצרים - ימים שבהם עם ישראל מוסיף מנהגי אבלות ביחס לחרבן בית המקדש. מהו היחס למוזיקה ושמיעתה בימי בין המצרים? מוזיקה, השפעה גדולה יש לה...

דין הרכבת אילן בידי גוי כלאי אילן והרכבות

נחלקו תנאים, האם בן נח אסור בהרכבת אילנות? לדעת רבי אלעזר יש איסור לבני נח להרכיב: "את חקתי תשמורו - חוקות שחקקתי כבר לבני נח". ואילו לדעת רבנן אין...

השפעת היער בישראל על האקלים ארץ ישראל וגאולה

בניינה של הארץ והפרחת שממותיה במאה וחמישים השנים האחרונות הטביעו את חותמם לא רק על ארץ ישראל אלא על העולם כולו, ורבים מעמי העולם משחרים לפתחה של ארצנו...

שאלות ותשובות

קטגוריות

הרשמו לניוזלטר