משום כבודה של ארץ ישראל הרב יואל פרידמן

מדוע קבעו ימים טובים שונים בערים המוקפות חומה מהערים שאינן מוקפות חומה, והלא כנגד גזרתו של אותו רשע "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים" מתאים היה לאחד את כל עם ישראל ולעשות יום טוב אחד?   מרן הרב קוק זצ"ל כתב בפתגמיו על חודש אדר: "המזכירים כרכים ומוקפים מימות יהושע בין נון, לא יוכלו להשאר עבדי...

בדיקת קמח בימינו כשרות כללי

לאור המצב בימינו שמשתפר מאד, בייחוד בגלל תנאי אחסון והעברה טובים יותר, וכן תחלופה גבוהה בחנויות דבר שמונע הופעת חרקי מחסן שונים. האם יש להמשיך לבדוק...

ברכות המגילה ו'שהחיינו' בלילה וביום פורים

האם יש לברך 'שהחיינו' גם בעת הקריאה ביום? מחבר המאמר מברר ע"פ הלכה את מעמדו ומעלתו של יום הפורים.   בפורים מברכים שלוש ברכות בעת קריאת המגילה: 'על...

מחצית השקל לשנת תשע"ט פורים

שווי מחצית השקל כיום א. לפי המשקל נחלקו המפרשים האם השקל בימינו משקלו 14.6 גרם כסף (דעת רש"י) או משקלו 17 גרם כסף (דעת הרי"ף). הרמב"ן מספר שתחילה סבר...

שאלות ותשובות

קטגוריות

הרשמו לניוזלטר