שנת תשפ"ד הינה שנת מעשר שני


גם השנה הקודמת (תשפ"ג) היתה שנת מעשר שני, ולכן מכל הפירות והירקות המצויים כעת (ומחויבית במעשרות) יש להפריש מעשר שני.

 

 פירוט שנות המעשר במניין השמיטה הנוכחי

שנה ראשונה לשמיטה תשפ"ג מעשר שני
שנה שניה לשמיטה תשפ"ד מעשר שני
שנה שלישית לשמיטה תשפ"ה מעשר עני
שנה רביעית לשמיטה תשפ"ו מעשר שני
שנה חמישית לשמיטה תשפ"ז מעשר שני
שנה שישית לשמיטה תשפ"ח מעשר עני
השנה השביעית תשפ"ט שמיטה
toraland whatsapp