אמונת עתיך קל

על ההיתר לטעת עץ בגוש אדמה בשמיטה

המהומות בנגב – זוכרים? אמנם הציבור היה עסוק במהומות על תפיסת הקרקעות מצד הפורעים, אבל את הציבור הדתי עניין נושא אחר – נטיעת עצים לתפיסת האדמות.

אמנם מותר לטעת עצים בשנת השמיטה?

במהלך השמיטה מזכירים רבים את פסיקתו ההלכתית של הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי, שלדבריהם התיר לטעת עץ המצוי בגוש אדמה בשיעור שיכול לחיות ממנו. מרבית הפוסקים חלקו על דבריו מסיבות שונות, אך יש שסמכו על דבריו להלכה והתירו נטיעת עץ המצוי בגוש אדמה.

במאמר שלפנינו סוקר המחבר את הדיונים ההלכתיים טרם קום המדינה ולאחריה, בשאלת נטיעת עצים לצרכים שונים ומגוונים, כמו ייעור אדמות המדינה הצעירה, מניעת מחלות ותפיסת קרקעות.

מעבר לסקירה ההיסטורית, המחבר דן בעיון הלכתי בדברי הפוסקים שדנו בנושאים אלו.

שאריות חומרי הדברה באתרוג

אחד מארבעת המינים הוא האתרוג, שאחד הקריטריונים ההלכתיים שלו שיהיה ראוי לאכילה. זאת ועודף לאחר החג יש הנוהגים להכין ריבת אתרוגים מאתרוגים עליהם בירכו בחג.

כל שנה צפה ועולה הטענה להימצאות חומרי הדברה באתרוג, ואז עולה השאלה האם הוא אכן ראוי לאכילה ואף שמא לא ניתן להכין ממנו ריבה משום סכנה.

שמירת אתרוג מהודר ונקי מכתמים ופגמים אינה משימה פשוטה, לשם כך ננקטות פעולות רבות בפרדס, בניהן ריסוס להגנה ממזיקים ומחלות. היות שהפרי אינו מיועד בראש ובראשונה לאכילה, אין כיום כמעט רישוי חומרים לאתרוג ופיקוח על חומרי ההדברה הקיימים בו.

במאמר המקצועי שלפנינו בוחן המחבר טענות אלו, ומגיע למסקנה מעניינת.

מקומו של העם בבחירת המנהיג

הבחירות לכנסת ישראל הן דבר מצוי בשנים האחרונות, אז מתגלה לה הדמוקרטיה – שלטון אותו בוחר העם, שהרי 'אין מלך בלי עם'. אבל האם אכן זה רצון התורה, שהעם יהיה מעורב בבחירת מנהיגיו? מה מידת מעורבותו של העם בבחירת מנהיגיו? האם יתכן מלך ללא עם?

המאמר שלפנינו דן בשאלות אלו דרך עיון במקראות ובפוסקי ההלכה הראשונים ועד לאחרוני זמנינו.

המחבר אינו עוסק רק במידת מעורבות העם בבחירת המלך והשופט, אלא גם בשותפות העם בבחירת מנהיגיו, פרנסי הקהילה.

אז מה בחרתם?

מכירת כרטיסים בהנחה במכירה מוקדמת

אירועי הקיץ עברו עלינו בנעימים, וזה הזמן להתפנות לשאלה מרתקת הקשורה ברכישת הכרטיסים לאירועים.   

על פי ההלכה אסור לתת הנחה על תשלום מראש עבור מוצר, דהיינו לקבוע שמי שישלם מראש על המוצר ישלם פחות מאשר מי שישלם עליו במועד קבלתו.

כאן עולה לה השאלה - פעמים רבות מוכרים כרטיסים למופעים או לכנסים וכדו' בהנחה במכירה מוקדמת. האם הדבר מותר או שיש בו חשש איסור ריבית?

במאמר שלפנינו עוסק המחבר בשאלה זו הקשורה לדיני ריבית ומנתח את יסודות ההלכה עדי כדי הגעה למסקנה מעניינת.

קבלת כספים מקרנות צדקה של 'נוצרים אוהבי ישראל'

'נותנים לך - תיקח'. האם מכל אדם? בכל מחיר?

האם מותר לקחת כספי צדקה שניתנים ע"י 'נוצרים אוהבי ישראל'? ואם הם לא מזכירים שם עבודה זרה? האם יש הבדל בין שלטון נוצרי שנותן כסף לאנשים פרטיים?

המאמר שלפנינו דן בשאלת קבלת תרומות מנוצרים ומגיע למסקנות מעניינות.

גיליון 137

הגיליון החדש של אמונת עתיך

'אמונת עתיך' הוא כתב עת מדעי-תורני המשלב מחקר ויישום הלכתי. מאמרים תורניים ומחקריים, ש"ות, פתרונות הלכתיים ועדכונים מהמכונים המובילים בארץ. 

'אמונת עתיך' יוצא לאור כבר כמה עשורים, ומתפרסמים בו מתורתם של רבני מכון התורה והארץ וממחקריהם.

מבצע 3.jpg הצטרף כמנוי בעלות דמי משלוח בלבד