אמונת עתיך קל

עקירת עץ שעלה מאליו

מה קורה כאשר בעקבות תנאי מזג האוויר עץ המאכל שהיה שתול בגינה הזריע את עצמו בכל רחבי הגינה ולפתע גדלו להם עצים המפריעים ליתר הגידולים שבגינה?

האם מותר לעקור עצים צעירים אלו?

ואם אכן מותר, האם יש צורך לבצע את העקירה דווקא ע"י מי שאינו יהודי?

במאמר זה דן המחבר בשאלה מעניינית, האם קיים איסור עקירת עץ מאכל בעץ שעלה מאליו ולא נשתל ע"י אדם?

במאמר שלפנינו מתחקה המחבר אחרי מחלוקת קדומה בין שני פוסקים שנחלקו בהגדרת עץ מאכל ביחס לאיסור השחתה ועורך הבחנה בין דיני ערלה לדין איסור השחתה.

מעמדו של כרטיס מגנטי - שטר או כסף

אדם נתן לחבירו לשמירה כרטיס בעל ערך צבור, כגון כרטיס 'רב קו', וחבירו איבד אותו וכעת בעל הכרטיס צריך לשלם עבור כרטיס חדש.

האם השומר המאבד חייב לשלם, או שמא יש לכרטיסים אלו דין שונה?

במאמר שלפנינו דן המחבר בחיוב השומר הפושע בשמירת שטרות כסף ובוחן את הדמיון והשוני בין שטרות כסף לבין כרטיסים בעלי ערך צבור.

בהמשך דבריו נערכת הבחנה בין סוגים שונים של כרטיסים, כגון כרטיס מגנטי לקבלת שירות וכרטיסים בעלי ערך כספי צבור.

כשרות בצימר

במשך השנה בכלל ובימות הקיץ בפרט ישנם אנשים השוכרים בתי מגורים לאירוח, צימרים.

לעיתים, בתים אלו מאובזרים בכלי אוכל ואמצעי חימום אוכל.

האם יש להכשיר את המטבח? כיצד נכון להשתמש במשטחי העבודה שבבית האירוח?

במאמר שלפנינו סוקר המחבר ביסודיות את כל התחומים בבתים אלו, החל מכלי האוכל והארוחות המוגשות במקום וכלה במכשירי החשמל המיועדים להנגשת האוכל.

דין תורה בין יהודי ובין לא-יהודי

במקרים לא מעטים מגיעות מחלוקות בין יהודים לשאינם יהודים לבתי הדין לממונות.

כיצד יש להכריע במחלוקות אלה?  מהו הדין החל בהן, ובאיזו ערכאה יש להתדיין?

המאמר שלפנינו דן בשאלות אלו ופותח באחת ממצוות בני נח – 'דינים', מה משמעותה ומה היחס בין דיני בני נח לדיני ישראל.

שיבוש דרכי משפט

מערכת המשפט צריכה לתת מענה גם כנגד אנשים אלימים אשר מטילים חתתם על בעלי הדין ורוצים להשפיע על מערכת המשפט בדרכי ערמה וכוח.

מהם הכלים שיש, אם בכלל, לבית הדין להתמודד עם אנשים מסוג זה?

במאמר שלפנינו סוקר המחבר את האפשרויות העומדות בפני בית הדין בדרך ההתמודדות עם אנשים כאלו, ומביא דוגמאות מבתי הדין הרבניים בזמנינו.