ביכורים- עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ
ביכורים- עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

חדשות ועדכונים

Whatsapp Image 2023 04 25 At 11.16.11

הפנינג פסח במדרשת התורה והארץ

לפני פסח התקיים בשבי דרום הפנינג חווייתי בנושא מצוות התלויות בארץ, בהשתתפות  כ-200 אנשים מכל רחבי הארץ המשלב פעילויות מהנות עם ערך מוסף,
כדוגמת חידון שלטים, משקפות מציאות מדומה עם כוכבי אנדרדוס, סיור חקלאי הלכתי, אפיית פיתות, ועוד. 

מכון TV

שבעים וחמש שנים למלחמת הגבורה בכפר דרום

אורך הסרט: 11:29 ד'

מכון התורה והארץ לשירותך

Whatsapp Image 2023 04 30 At 14.39.28

אהלי ההלכה- מועדי אייר וספירת העומר

"אוהלי הלכה" - הלכות חודש אייר וספירת העומר מבוארות ומפורטות, על פי פסקי הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א

קטע מתוך הספר:
פרק ו - ל"ג בעומר
הפסקת המגפה בל"ג בעומר בל"ג בעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, וביום זה התחיל רבי עקיבא ללמד תורה את תלמידיו החדשים - רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן שמוע, והם מילאו את כל ארץ ישראל תורה, ועל ידם העולם התקיים. לכן נוהגים להרבות קצת בשמחה בל"ג בעומר, ואין אומרים בו תחנון, ולא במנחה שלפניו. הילולא דרשב"י ל"ג בעומר הוא גם 'יום ההילולא' של רבי שמעון בר יוחאי. פירוש המילה 'הילולא' הוא שמחת חתונה, ול"ג בעומר נקרא כן כיוון שרבי שמעון בר יוחאי ציווה על תלמידיו לשמוח ביום זה- יום פטירתו, שכן בו התירו לו לגלות סודות עליונים ונשגבים בתורת הקבלה, שלא הייתה לו רשות לגלותם קודם לכן. על כן ביום זה יש לשמוח בשמחתו של רבי שמעון בר יוחאי. וכך מסופר בזוהר הקדוש על יום פטירתו - שבאותו היום ניתנה לו רשות לגלות סתרי תורה רבים ורבתה השמחה מאוד, והיו פניו מאירים עד שלא ניתן היה להסתכל בהם ואש ליחכה סביבו, ורק אחר שסיים לגלות כל מה שניתנה לו רשות לגלותו, שקעה החמה ועלתה נשמתו למרום.

לעדכונים נוספים הצטרפו אלינו לעמוד הפייסבוק