אמיתי בארץ המצוות-אייר

הצטרפו לאמיתי בארץ המצוות שיש בה הכל! קומיקסים, חידות, משחקים , סיפורים ומשימות שונות!

אזהרה לצרכנים: נפות חשמליות ללא אישור הלכתי מוצגות כמאושרות

ידע הציבור וייזהר! נעשתה הטעיה צרכנית חמורה, ואל השוק הוכנסו נפות חשמליות עליהן מתנוסס אישור מכון צומת, כאשר בפועל ישנם דגמים שלא זכו להכשר כלל!

משנה וארץ: זית הנטופה

הרב יואל יעקבי

מהו זית הנטופה הנזכר במסכת פאה? האם השם בא ללמד על אופי מסויים או מיקום גאוגרפי גרידא? האם מדובר בסוג עץ משובח, או שמא הובא כדוגמא לגריעותא? ומה המשמעות ההלכתית...

דרכי הקנינים במעשר עני - חלק א'

הרב שמואל דוד

פירות שאנו מגדלים אצלנו במשק, חייבים הם בתרומות ומעשרות בוודאות, ולכן חייבים אנו לתת לעני את המעשר המגיע לו. אך באופן מעשי, קשה מאד לשלוח בכל פעם משאית שתחלק את...

דרכי הקנינים במעשר עני - חלק ב'

הרב שמואל דוד

פירות שאנו מגדלים אצלנו במשק, חייבים הם בתרומות ומעשרות בוודאות, ולכן חייבים אנו לתת לעני את המעשר המגיע לו. אך באופן מעשי, קשה מאד לשלוח בכל פעם משאית שתחלק את...

ללא מילים

הרב יוני לביא מתוך האתר 'מילה טובה'

ההשפעה הגדולה ביותר על ילדים ותלמידים היא לאו דווקא במילים שאנחנו אומרים. למעשים ולהתנהגות שלנו יש השפעה הרבה יותר גדולה. מתברר שגם בעולם שרצות בו כל כך הרבה...

קירוב התלמיד לשמירה על מצוות ערלה

הרב משה הרשטיק

אחת הדרכים להגברת הרצון לקיים את המצוות התלויות בארץ בקרב התלמידים הוא העמידה על טעמיהן של אותן מצוות אחת הדרכים להגברת הרצון לקיים את המצוות התלויות בארץ בקרב...

בדיקות גנטיות לילודים – לא בכל מחיר

פורום חותם

בוועדת המדע בכנסת, עלתה הצעת החוק שתאפשר לרופאים לבצע בדיקות גנטיות לילודים ללא מתן הסכמה מראש 'ועדת המדע' בכנסת קיימה ישיבה, בנושא הצעת חוק 'מידע גנטי' שהגיש...

אד יעלה מן הארץ

הרב יצחק גרינבלט

בחוק חדש שהוצע מעלים מציעיו את הרצון לאסור בחוק את יצור יצוא שיווק וכו' של סיגריות אלקטרוניות. מה הבעיה בכך? מדוע לאסור זאת? האם גם התורה אוסרת דבר זה? אחת...

טבילת כלים חשמליים

הרב אליקים לבנון

הלכה פשוטה שמקורה בתורה (במדבר לא, כג), שכלי גויים צריכים טהרה כדי להשתמש בהם. וזו לשון המשנה (ע"ז עה ע"ב): 'הלוקח כלי תשמיש מן הגוים, את שדרכו להטביל, יטביל'...

עיבוד מזון שחייב בבדיקה*

הרב יגאל הדאיה

בפרק זה יתבאר בעז"ה באלו אופנים ניתן לעבד מזון בדרך של טחינה , ריסוק, סחיטה או בישול גם ללא בדיקה קודמת, ומתי יש לבדוק את המזון קודם לכן הקדמה בפרקים הקודמים...

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק א'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל

מהי סמכותו של גבאי לשנות. את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את הכספים לצרכי ציבור בחו"ל ובארץ? תוכן...

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק ב'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל

מהי סמכותו של גבאי לשנות את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את הכספים לצרכי ציבור בחו"ל ובארץ? והנה להלכה...

משטר אנושי- מצווה או גנאי

הרב עדו רכניץ

מהו המבט הנכון על המשטר האנושי – על הפוליטיקה? שאלת מקומה של הפוליטיקה ביהדות מעוררת מיד את סוגיית הניגוד בין מלכות האדם לבין מלכות שמיים, כדי לדון בשאלה זו...

תשלומי נזק לדבר שאינו בר תיקון

הרב אריאל בראלי

מה היא עמדת ההלכה במקרים שאדם גורם לזולתו נזק שאין אפשרות לתקנו? האם צריך לשלם מחיר מלא או את אומדן הנזק? תשלומי נזק לדבר שאינו בר-תיקון שאלה כלב שרט את דלת...