משנה וארץ: מיני זרעים בכרם

יואל יעקובי

המשנה מונה שלושה מיני צמחים שמצויין לגביהם כי הם אינם כלאים בכרם. במאמר נסקור בעז"ה אמירה זו, נעמת אותה עם אמירות אחרות, וננסה בעזרת זיהוי המינים האמורים להגדיר...

'והאמת והשלום אהבו'

הרב צבי שורץ

בימי שיבת ציון בתחילת בניינו של בית המקדש השני, נשאל זכריה הנביא על ידי משלחת יהודים מבבל, האם להמשיך את ארבעת הצומות שצמו לזכר המצור, החורבן וגלות שארית הפליטה...

האם מותר לתרום באמצעות הדסטארט?

עדו בן פורת | מתוך אתר ערוץ 7

פסק הלכה של הרב שלמה אישון קובע כי לא מדובר בהלוואה אלא בתרומה, ולכן אין חשש ריבית. האם ישנו איסור הלכתי להשתתף בפרויקטים באתר למימון המונים הדסטארט? במאמר...

אבלות ובנייה

הרב יהודה הלוי עמיחי

המאבק בימי חכמים אודות האבלות אל מול הבנייה, הבית אל מול הבית ודרגות האבלות על חורבן בית המקדש. באבלות על ירושלים אנו לומדים שיש אבלות רגילה ויש אבלות הראויה...

אהבת חינם לארץ

הרב דורון ותקין

ישנה השפעה מחטא המרגלים לחורבן הבית ושאר הצרות שארעו בט' באב הגמרא (תענית כט ע"א) דורשת מהפסוק: "ויבכו העם בלילה ההוא", אמר הקב"ה: " אתם בכיתם בכיה של חינם...

כלאים ב"נענע" בכרם

הרב יהודה הלוי עמיחי

צמח הנענע שהתפשט והגיע מתחת לגפן, האם יש לעוקרו? לענין כלאי הכרם נאמר במשנה (פ"ה מ"ח): המקיים קוצים בכרם, ר' אליעזר אומר - קדש, וחכמים אומרים -...

בצדקה תיכונני-מתנות עניים כדגם למדיניות סוציאלית

הרב עזריאל אריאל

מידי שנה בשנה חוזר וניעור הוויכוח הציבורי אודות "קו העוני". כעם של גומלי חסדים, חוזרת החברה הישראלית ובוחנת את עצמה אם עשתה די למען שכבות המצוקה. מערכת גדולה...

זכויות הילד בהלכה

הרב זאב שמע

זכויות הילד והנער בראי ההלכה זכויות הילד בהלכה יש כיום הצעת חוק הנקראת בשם 'הורים וילדיהם', ובתוכה רשימה של זכויות שהחוק מאפשר...

לעבור בשלום את החופש הגדול - המדריך להורים

הרב יוני לביא | מתוך אתר 'מילה טובה'

החופש הגדול כבר בפתח ואיתו האתגרים החינוכיים הניצבים בפנינו, מה עושים כדי למנוע התפרקות וטשטוש הגבולות? איך בונים תוכנית שתעזור לילדים להגשים את החלומות? איך...

רפואת הטבע?

הרב יצחק גרינבלט

כאשר ממלכת הרפואה הגדולה, עין כרם נמצאת במאבקים קשים, בשביתות ובסכנת קריסה, עולה שוב השאלה, האם רפואה זו מחוייבת? אף יהיו כאלו שיקצינו את השאלה ויאלו, האם רפואה...

כניסה לכנסיה על מנת להציל חיים

הרב מרדכי הלפרין

האם לרופא או מכבי אש מותר להגיע לכנסייה על מנת להציל חיים, בנושא הזה נחלקו הראשונים, ומה פסק השולחן ערוך? הגלובליזציה של העולם, והפיכתו לכפר קטן אחד יש לה...

האומנם אין בליעה בכלי נירוסטה?

דרור פיקסלר

מי שיעיין בעבודתו של הרב יאיר פרנק[1] יגלה כי גם בכלים של ימינו יש בליעה ופליטה גדולות ומשמעותיות! בתגובה קצרה זו נתמקד בבליעת יונים ופליטתם[2] (בדיקת pH). יישר...

האם מותר לאכול ג'לטין

הרב מרדכי וולנוב

בעבר הג'לטין הנפוץ ביותר היה ג'לטין המופק מעצמות. כיום השימוש הנפוץ ביותר הוא משומן חזיר ומעורו.בנוסף לכך, יש ייצור ג'לטין מדגים כשרים ומדגים לא כשרים. שימוש...

מאמין בחי העולמים וזורע

מאמר מערכת אמונת עיתך

קיומו של עם ישראל שונה מקיום שאר האומות. קיום האומות הוא לפי חוקי הטבע, ואילו בני ישראל אינם כפופים לטבע. קיומם קשור בתורה ומצוות. מאמר מתוך 'ליקוטי שיחות'...

ברכות הריח בצמחים ובפירות

הרב יעקב אפשטיין

ניגש אלי יהודי עם גבעולי שיח מעוצה אשר יש להם ריח טוב, ושאל איזו ברכה יש לברך עליו? א. מהו עץ בברכות האכילה א. המחשבה הראשונה היא שכדי להכריע מתי מברכים 'עצי...

פורום חותם:"נהג הפוגע בהולך רגל דינו כרוצח ברשלנות"

מכון "משפט לעם" החבר בפורום חותם, בראשות הרב אריאל בראלי: "כל מי שיכול, חייב למנוע מעבריין תנועה לעלות על הכביש. המשטרה ממלאת פה תפקיד חשוב ועל הציבור לשתף איתה...

קניין באמצעות אנשי ההובלה

הרב יעקב הילדסהיים

קונה הזמין מוצר לקנייה, וביקש מהמוכר לשלוח לו את המוצר על ידי חברת הובלה או על ידי הדואר. בעת המשלוח אירע למוצר נזק באונס. האם ההפסד מוטל על הקונה (אלא שיש לו...