גני הילדים בשמיטה

גננות יקרות!

בשנה הבאה עלינו לטובה, שנת ה'תשפ"ב , תחול שנת השמיטה. בשמיטה אתן פוגשות אתגרים שונים הכרוכים בניהול גן הילדים, הן במישור הלימודי והן במישור הניהולי של הגן וסביבתו ככלל אנו מציעים להפוך את כיוון ההסתכלות, לא להתבונן על השמיטה כמעמסה אלא כהזדמנות, לחבר את הילדים לאתגרי השמיטה, לשתף אותם ולעבור אותם יחד

השמיטה שייכת לכל גיל, מגן הילדים ועד מאה ועשרים
לנו במכון התורה והארץ חשוב לסייע לכן, הגננות, לעבור עם הילדים את חוויית השמיטה בשמחה, ולא לפספס ממנה דבר...
toraland whatsapp