שמיטה ב-2 דקות

האדמה צריכה לנוח

האם תוספת שביעית רלוונטית גם היום?

מה יעשו החלקאים בשמיטה?

מה צריך להספיק עד ט"ו באב

לא שתלתי עד טו באב, אז מה עכשיו?

גם בימינו חובה לשמור שמיטה?

מהם גבולות הארץ לענין השמיטה?

מתי עציצים נחשבים כ'מצע מנותק'?

מנין שנות השמיטה - מתי השמיטה וכיצד מונים אותה?

גיזום לקראת סוכות

גידולי מים (הידרופוניקה) - מותרים בשמיטה?

ירקות מעולי מצרים - יש בהם קדושת שביעית?

איך משקים את הצמחים בשמיטה?

איך קונים פרחים בשמיטה?

איך מפקירים את הגינה בשמיטה?

קנית עציצים בשמיטה - על מה צריך להקפיד

הכנת הגינה לחורף בשמיטה

מה מוגדר כהפסד פירות שביעית?

כיצד השפיעו החשמונאים על גבולות הארץ​

הדלקת נרות חנוכה בשמן שביעית​

טיפול בדשא בשמיטה

האם מותר לרסס נענע שמתפשטת בגינה?​

לימון בתחילת השמיטה קדוש בקדושת שביעית?

אוצר בית דין - מימי התוספתא עד היישום בימינו

 יבול חו"ל - מהדרין בשמיטה?​

מותר לקצוץ ענפים שגדל עליהם פירות בשמיטה?​

 מותר להחזיר פירות שביעית לשכנים? ​

זהירות! כלב נושך! - מותר בשמיטה? 

האם מותר בשמיטה לגזום ענפים עם פירות? 

איך שומרים על הפירות בגינה בשמיטה?  

toraland whatsapp