ההרצאה מתאימה ל: 

ערבי קהילה | ערבי נשים | כולל יום שישי/פנסיונרים | כולל אברכים/תלמידי ישיבה | מדרשות לבנות | בנות שירות | אולפנות וישיבות תיכוניות
  
ההרצאה מלווה במצגת
  
אורך ההרצאה: כ- 75-90 דקות
מרצה: הרב משה בלום