חזקים בידיעת הארץ ובמצוות התלויות בארץ?

הצטרפו לאתגר ארץ-ישראלי אמיתי!

להרשמה לחץ כאן >>

 

על החידון:

חידון ארץ ישראלי העוסק במשניות זרעים עם תוספות והרחבות: היסטוריה וגאוגרפיה ארץ ישראלית, דמויות חכמי ישראל ועוד. הזדמנות לאתגר לימודי מרתק, פרסים ומלגות למצטיינים.

החידון מיועד לגברים ונשים, שלבי המיון הראשונים יהיו זהים.

החידון הפומבי לגברים ייערך במסגרת אירוע ט"ו בשבט חגיגי.

החידון הפומבי לנשים ייערך במהלך חודש שבט בשיתוף עם מכללת חמדת הדרום.

שלבי החידון:

בחידון יתקיימו שני מסלולים נפרדים, מסלול "מיטבי לכת" ומסלול "משפחתי".

חומרי הלימוד:

מסלול מיטבי לכת

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם משניות מסכת כלאים עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני: היקף המשניות והמושגים הנדרשים יעלה ויכלול את מסכתות כלאים, דמאי וחלה, עם פירוש 'קהתי', וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת. מבחן זה יהיה גם כן מקוון.
 • השלב השלישי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים, והוא יתקיים כאמור בתוכנת זום (zoom).

מסלול משפחתי

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם מסכות חלה וערלה, עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני היקף החומר יעלה, ויכלול את מסכתות חלה, ערלה ודמאי עם פירוש קהתי,  וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת
 • השלב השלישי יכלול את מסכתות פאה, חלה, ערלה דמאי, את כל חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לשמיטה, מתוך הספר "שמיטה יום יום".

חומרי לימוד נוספים יישלחו למועמדים. למצטיינים במבחני המיון ינתן פרס כספי.

פרסים כספיים למצטיינים! 5,000 ש"ח למקום הראשון, מלגה על סך 3000 ₪ או מלגה של 500 ₪ מהשלב השני ומנוי שנתי בבית האוצר ועוד מגוון מתנות למשתתפים.

תנאי השתתפות:

 • מגיל 18 ומעלה
 • ההרשמה עד ז' חשוון תשפ"א

 

להרשמה לחץ כאן >>

חזקים בידיעת הארץ ובמצוות התלויות בארץ?

הצטרפו לאתגר ארץ-ישראלי אמיתי!

 

על החידון:

חידון ארץ ישראלי העוסק במשניות זרעים עם תוספות והרחבות: היסטוריה וגאוגרפיה ארץ ישראלית, דמויות חכמי ישראל ועוד. הזדמנות לאתגר לימודי מרתק, פרסים ומלגות למצטיינים.

החידון מיועד לגברים ונשים, שלבי המיון הראשונים יהיו זהים.

החידון הפומבי לגברים ייערך במסגרת אירוע ט"ו בשבט חגיגי.

החידון הפומבי לנשים ייערך במהלך חודש שבט בשיתוף עם מכללת חמדת הדרום.

שלבי החידון:

בחידון יתקיימו שני מסלולים נפרדים, מסלול "מיטבי לכת" ומסלול "משפחתי".

חומרי הלימוד:

מסלול מיטבי לכת

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם משניות מסכת כלאים עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני: היקף המשניות והמושגים הנדרשים יעלה ויכלול את מסכתות כלאים, דמאי וחלה, עם פירוש 'קהתי', וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת. מבחן זה יהיה גם כן מקוון.
 • השלב השלישי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים, והוא יתקיים כאמור בתוכנת זום (zoom).

מסלול משפחתי

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם מסכות חלה וערלה, עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני היקף החומר יעלה, ויכלול את מסכתות חלה, ערלה ודמאי עם פירוש קהתי,  וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת
 • השלב השלישי יכלול את מסכתות פאה, חלה, ערלה דמאי, את כל חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לשמיטה, מתוך הספר "שמיטה יום יום".

חומרי לימוד נוספים יישלחו למועמדים. למצטיינים במבחני המיון ינתן פרס כספי.

פרסים כספיים למצטיינים! 5,000 ש"ח למקום הראשון, מלגה על סך 3000 ₪ או מלגה של 500 ₪ מהשלב השני ומנוי שנתי בבית האוצר ועוד מגוון מתנות למשתתפים.

תנאי השתתפות:

 • מגיל 18 ומעלה
 • ההרשמה עד ז' חשוון תשפ"א

 

להרשמה לחץ כאן >>