חזקים בידיעת הארץ ובמצוות התלויות בארץ?

הצטרפו לאתגר ארץ-ישראלי אמיתי!

להרשמה לחץ כאן >>

 

על החידון:

חידון ארץ ישראלי העוסק במשניות זרעים עם תוספות והרחבות: היסטוריה וגאוגרפיה ארץ ישראלית, דמויות חכמי ישראל ועוד. הזדמנות לאתגר לימודי מרתק, פרסים ומלגות למצטיינים.

החידון מיועד לגברים ונשים, שלבי המיון הראשונים יהיו זהים.

השלב השלישי יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון זה יעלו עד 12 המתמודדים מכל מסלול שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון השני.

שלבי החידון:

בחידון יתקיימו שני מסלולים נפרדים, מסלול "מיטבי לכת" ומסלול "משפחתי".

חומרי הלימוד:

מסלול מיטבי לכת

 • יתקיים מבחן מיון אחד בלבד, חומרי הלימוד הם משניות מסכת שביעית, מעשרות ומעשר שני עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • השלב הפומבי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים.

מסלול משפחתי

 • יתקיים מבחן מיון אחד בלבד: חומרי הלימוד הם מסכת שביעית ומסכת ביכורים עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • השלב הפומבי יכלול את מסכתות שביעית, ביכורים ופאה, את כל חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לקדושת שביעית מתוך הספר "קטיף שביעית", חומר זה מובא בחוברת המושגים.

חדש!!

 • מקומות 13 עד 50 משני החידונים יוכלו להשתתף בחידון אינטרנטי מקוון, החומר לחידון כולל את מסכת שביעית, את חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לקדושת שביעית מתוך הספר "קטיף שביעית", חומר זה מובא כאמור בחוברת המושגים.

תאריכים:

מבחן המיון (בשני המסלולים) יתקיים אי"ה החל מיום רביעי ד בטבת מהשעה 20:00 עד יום ראשון ח' בטבת בשעה 8:00.

השלב הפומבי יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון זה יעלו עד 12 המתמודדים מכל מסלול שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון המיון.

שלבי השלב הפומבי:

תתקיים פגישת הכנה מקוונת לפני שלב זה, ההשתתפות בשלב הפומבי כרוכה בהשתתפות בפגישת ההכנה.

  • ביום החידון יתקיים מבחן מקדים בכתב שיקיף את החומר הנדרש.
  • כל המתמודדים שייבחנו במבחן זה יעלו לשלב הפומבי.

חידון 'הארץ ומצוותיה' השלב הפומבי

  • הניקוד מן המבחן המקדים יעמוד לזכות הנבחנים בשלב הסופי.
  • בחידון יערכו מספר סבבי שאלות, כשלכל שלב נוסף יעלו בעלי הניקוד הגבוה ביותר.

החידון המקוון יתקיים אי"ה בליל טו בשבט (יום ראשון בערב).

פרסים:

מסלול מיטבי הלכת.

מבחן המיון:

 • מקומות 1- 12 יזכו למלגה על סך 250 ₪.
 • מקומות 11- 20 יזכו למנוי שנתי לחוברת אמונת עתיך.

מבחן פומבי

 • הפרס הראשון: מלגה על סך 5,000 ₪.
 • הפרס השני: מלגה על סך 4,000 ₪
 • הפרס השלישי מלגה על סך 3,000 ₪
 • הפרס הרביעי: מלגה על סך 2,000 ₪
 • הפרס החמישי: מלגה על סך 1,000 ₪.
 • מקומות 6- 10 יקבלו זיכוי בשווי 200 ₪ לרכישת ספרי המכון.

מסלול משפחתי

מבחן מיון:

 • מקומות 1- 10 יזכו למלגה על סך 250 ₪

מבחן פומבי

 • הפרס הראשון: מלגה על סך 4,000 ₪.
 • הפרס השני: מלגה על סך 3,000 ₪
 • הפרס השלישי מלגה על סך 2,000 ₪
 • הפרס הרביעי: מלגה על סך 1,000 ₪
 • מקומות 5- 10 יקבלו זיכוי בשווי 200 ₪ לרכישת ספרי המכון.

 

בחידון האינטרנטי- מקומות 1- 10  יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 100 ₪.

 • מקומות 11- 20 יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 75 ₪.
 • מקומות 21- 30 יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 50 ₪.

תנאי השתתפות:

רשאים להשתתף בחידון: כל אדם מגיל 18 ומעלה,

רשאים להשתתף המתמודדים מהשנים הקודמות. המתמודדים שעלו לשלב הסופי בשנים הקודמות רשאים גם כן להשתתף ולהיבחן בשני השלבים הראשונים בלבד, ללא קבלת מלגה, וללא עלייה לשלב הפומבי.

ההרשמה עד ר"ח כסליו.

 

להרשמה לחץ כאן >>

חזקים בידיעת הארץ ובמצוות התלויות בארץ?

הצטרפו לאתגר ארץ-ישראלי אמיתי!

 

על החידון:

חידון ארץ ישראלי העוסק במשניות זרעים עם תוספות והרחבות: היסטוריה וגאוגרפיה ארץ ישראלית, דמויות חכמי ישראל ועוד. הזדמנות לאתגר לימודי מרתק, פרסים ומלגות למצטיינים.

החידון מיועד לגברים ונשים, שלבי המיון הראשונים יהיו זהים.

השלב השלישי יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון זה יעלו עד 12 המתמודדים מכל מסלול שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון השני.

שלבי החידון:

בחידון יתקיימו שני מסלולים נפרדים, מסלול "מיטבי לכת" ומסלול "משפחתי".

חומרי הלימוד:

מסלול מיטבי לכת

 • יתקיים מבחן מיון אחד בלבד, חומרי הלימוד הם משניות מסכת שביעית, מעשרות ומעשר שני עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • השלב הפומבי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים.

מסלול משפחתי

 • יתקיים מבחן מיון אחד בלבד: חומרי הלימוד הם מסכת שביעית ומסכת ביכורים עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • השלב הפומבי יכלול את מסכתות שביעית, ביכורים ופאה, את כל חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לקדושת שביעית מתוך הספר "קטיף שביעית", חומר זה מובא בחוברת המושגים.

חדש!!

 • מקומות 13 עד 50 משני החידונים יוכלו להשתתף בחידון אינטרנטי מקוון, החומר לחידון כולל את מסכת שביעית, את חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לקדושת שביעית מתוך הספר "קטיף שביעית", חומר זה מובא כאמור בחוברת המושגים.

תאריכים:

מבחן המיון (בשני המסלולים) יתקיים אי"ה החל מיום רביעי ד בטבת מהשעה 20:00 עד יום ראשון ח' בטבת בשעה 8:00.

השלב הפומבי יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון זה יעלו עד 12 המתמודדים מכל מסלול שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון המיון.

שלבי השלב הפומבי:

תתקיים פגישת הכנה מקוונת לפני שלב זה, ההשתתפות בשלב הפומבי כרוכה בהשתתפות בפגישת ההכנה.

  • ביום החידון יתקיים מבחן מקדים בכתב שיקיף את החומר הנדרש.
  • כל המתמודדים שייבחנו במבחן זה יעלו לשלב הפומבי.

חידון 'הארץ ומצוותיה' השלב הפומבי

  • הניקוד מן המבחן המקדים יעמוד לזכות הנבחנים בשלב הסופי.
  • בחידון יערכו מספר סבבי שאלות, כשלכל שלב נוסף יעלו בעלי הניקוד הגבוה ביותר.

החידון המקוון יתקיים אי"ה בליל טו בשבט (יום ראשון בערב).

פרסים:

מסלול מיטבי הלכת.

מבחן המיון:

 • מקומות 1- 12 יזכו למלגה על סך 250 ₪.
 • מקומות 11- 20 יזכו למנוי שנתי לחוברת אמונת עתיך.

מבחן פומבי

 • הפרס הראשון: מלגה על סך 5,000 ₪.
 • הפרס השני: מלגה על סך 4,000 ₪
 • הפרס השלישי מלגה על סך 3,000 ₪
 • הפרס הרביעי: מלגה על סך 2,000 ₪
 • הפרס החמישי: מלגה על סך 1,000 ₪.
 • מקומות 6- 10 יקבלו זיכוי בשווי 200 ₪ לרכישת ספרי המכון.

מסלול משפחתי

מבחן מיון:

 • מקומות 1- 10 יזכו למלגה על סך 250 ₪

מבחן פומבי

 • הפרס הראשון: מלגה על סך 4,000 ₪.
 • הפרס השני: מלגה על סך 3,000 ₪
 • הפרס השלישי מלגה על סך 2,000 ₪
 • הפרס הרביעי: מלגה על סך 1,000 ₪
 • מקומות 5- 10 יקבלו זיכוי בשווי 200 ₪ לרכישת ספרי המכון.

 

בחידון האינטרנטי- מקומות 1- 10  יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 100 ₪.

 • מקומות 11- 20 יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 75 ₪.
 • מקומות 21- 30 יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 50 ₪.

תנאי השתתפות:

רשאים להשתתף בחידון: כל אדם מגיל 18 ומעלה,

רשאים להשתתף המתמודדים מהשנים הקודמות. המתמודדים שעלו לשלב הסופי בשנים הקודמות רשאים גם כן להשתתף ולהיבחן בשני השלבים הראשונים בלבד, ללא קבלת מלגה, וללא עלייה לשלב הפומבי.

ההרשמה עד ר"ח כסליו תשפ"ב.

 

להרשמה לחץ כאן >>

toraland whatsapp