זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

עוזררין

עוזררין

עוזרר קוצני

עֻוזְרָרִין

העֻוזְרָרִין נקראים בערבית "זַעְרוּר" (زعرور),[1] והם מזוהים עם עֻזְרָר קוֹצָנִי (Crataegus aronia). עץ בר נשיר ים תיכוני. פריו הצהוב, דמוי תפוח קטן, נאכל וטעמו חמצמץ. הצמח עֻזְרָר אָדֹם (Crataegus
azarolus
) דומה לו, צמח בעל פרי אדום וטעים. המרקם של פרי העוזרר נוקשה כמרקם התפוח, כלומר, הפרי אינו עסיסי ואינו נסחט.[2] בעבר טופחו בתרבות עצים נושאי פירות משובחים יותר ממיני הבר, אך בדרך כלל העוזררין הם "פירות שחזקתן מן ההפקר".[3][1].פהמ"ש דמאי א, א; כלאים א, ד; מעשרות א, ג.

[2].הלכות שבת כא, יב.

[3].הלכות מעשרות יג, א.

toraland whatsapp