לטעת עצי פרי כדי 'להרוויח' שנה למנ…

">

מידע יישומי לחודש אב

מספר דברים חשובים שיש להיות מודעים אליהם בשעה שקונים עצי פרי, לקראת ט"ו באב- שלפניו ממהרים אנשים רבים לטעת עצי פרי כדי 'להרוויח' שנה למניין שנות ערלה.

הרב יואל פרידמן | י"ד בתמוז תשע"ב
מידע יישומי לחודש אב

א. שתילת עצי פרי

 

לקראת ט"ו באב ממהרים אנשים רבים לטעת עצי פרי כדי 'להרוויח' שנה למניין שנות ערלה. בעת שקונים עצי פרי כדאי להיות מודעים לכמה דברים:

1. רוב עצי הפרי מורכבים, ולכן יש לבדוק האם העץ מורכב בהרכבה מותרת, שאם לא כן אסור לטעת את העץ. לשם כך יש לשאול את המוכר מהו שם הכנה, ולבדוק באתר מכון התורה והארץ, האם הצירוף כנה-רוכב המדובר - מותר. לחילופין אפשר להתקשר למכון התורה והארץ, (086847325) ולברר זאת. ראוי לציין שפעמים רבות במשתלה מתווכת, אין המוכר יודע על איזו כנה מורכב העץ. לכן עדיף לקנות עצי פרי במשתלות שמייצרות את השתילים.

2.  מי שרוצה 'להרוויח' יותר משנה אחת צריך לוודא:

א. שהשקית שמצוי בה השתיל מנוקבת בנקב של 2.5 ס"מ קוטר בתחתיתה.

ב. שהשתיל עמד במשך כל זמן שהותו במשתלה על הקרקע ולא על משטח מנותק.

ג. כמו כן בשעת השתילה יש לדאוג שגוש האדמה שבו מצוי השתיל לא יתפורר. אם אחד משלושת התנאים הנ"ל אינם מתקיימים (או שיש ספק אם התקיימו) - יש למנות שנות ערלה מרגע השתילה בגינה.

 

ב. ביעור מעשרות

 

בפסח האחרון צריך היה לבער את המעשרות. מי ששכח ולא ביער את המטבע של מעשר שני שברשותו, יכול בדיעבד לחלל את המטבע על סוכר בכמות כף גדושה, ולזרוק את הסוכר לכיור. נוסח החילול הוא: 'המעשר השני והרבעי שבמטבע הריהם מחוללים על סוכר זה'. לאחר מכן מותר להשתמש במטבע כרגיל, מלבד שימוש נוסף של חילול מעשר שני ורבעי.

 

ג. ערך הפרוטה

 

ערך הפרוטה נכון להיום (י"ד בתמוז תשע"ב) ערך הפרוטה הוא: 11 אגורות בערך.

 

ד. פירות הקיץ

 

כיוון שמצויים פירות ערלה בשוק, יש לקנות פירות מחנויות שיש בהן פיקוח רבני צמוד, או ברשתות גדולות שבהן יש השגחה במקום הריכוז שמהם מחולקים הפירות לסניפים השונים. בדיעבד אם קנו פירות מן השוק, או שמתארחים אצל אנשים אחרים ואין יודעים מה מקור הפירות - מותר לאכול מן הפירות. אם אין יודעים את מקור הפירות יש להימנע מאכילת פירות בכירים ואפילים או פירות מיוחדים, אקזוטיים וכדומה.