טופס מכירת מבכירות

נתינת הרשאה למכירת קנה וושט של בקר וצאן שעדין לא המליטו

הרבנות הראשית |
טופס מכירת מבכירות
toraland whatsapp