עלון פרשה וארץ - הפרשה בראי ההלכה

בעלון "פרשה וארץ" נשזרים יחד חידושים, הלכות, סיפורים ומקומות. נקודת מבט חדשה ומרעננת לפרשת השבוע, במבט ארץ ישראלי שלוקח אותנו בכל פרשה למקום אחר בארץ ולסיפור המיוחד שלו.

פרשה וארץ

פרשת שמיני - טומאת הכהנים וקדושת בהמתם

יואל יעקובי
השימוש בתרומה בימינו, כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, היתר החדש לאחר החורבן, יבנה ההיסטורית וקבר רבן גמליאל דיבנה - הפרשה והארץ לפרשת שמיני

פרשת כי תשא

יואל יעקובי
על מצוות התלויות בארץ וחשיבותן, על מצוות הביכורים והקשר לסוריא ומהי אפמיה?

פרשת משפטים - שנה שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים

יואל יעקובי
מי לא מכיר את התחושה המרגשת של ערב שבת. לפעמים ישנה גם תחושת לחץ להספיק את הכל לפני שהשבת נכנסת, אבל הידיעה שעוד כמה רגעים אמא תדליק נרות ושלווה תרד על העולם מסייעת לעבור את רגעי הלחץ הללו. האם חשבתם פעם שגם לאדמה, לעצים ולצמחים יש חוויה כזו? כל שבע שנים – שבת המלכה יורדת על העולם, שנת השמיטה.

פרשת יתרו – מעלתו של מדבר סיני

יואל יעקובי
ר' יהודה הלוי מלמד שמדבר סיני הוא ארץ ישראל. נתינת התורה בארץ ישראל אך במדבר שלא נתחלק לשבטים הוא המקום המתאים ביותר למתן תורה. מעמדו ההלכתי של חצי האי סיני אינו ברור לגמרי, וישנו הבדל בין המזרח למערב ובין הצפון לדרום. וזו הזדמנות לבקר במועמד המפורסם ביותר לתפקיד הר סיני – ג'בל מוסא.

פרשת בשלח: ה'מן' של הכוהנים

יואל יעקובי
אכילת המן כמצב האידיאלי לדרישת התורה, עניין הפיכת העיסוק בהשגת פרנסה לשולי וביקור במושב שדי תרומות והקשר לקללת דוד לגלבוע וחיוב תרומות ומעשרות בבית שאן רבתי

פרשת משפטים: מדומע- דין חכמים הכתוב בתורה

יואל יעקובי
על הפסוק בפרשה שילמד אותנו על תערובת תרומה ועל מהות התושב"ע, על פירוש המילה 'קסטרא' וסיור בין הרי הכרמל להרי ירושלים

פרשת מטות-מסעי – עצור! גבולות לפניך

יואל יעקובי
אנו מכירים שלושה סוגים שונים של גבולות לארץ ישראל. העיסוק בגבולות ובהבחנה הוא מעיקרי היסוד של היהדות, שלמרות שרואה קדושה בכל דבר אינה מבלבלת בין מושגים. מטרתה של ההלכה להבדיל את הטוב מהרע ולתקן בכך את חטא אדם הראשון. הגבול הדרומי הנלמד בפרשה נסמך הרבה על זיהוי נחל מצרים. שתי שיטות ישנן לזיהוי, כשגוש…

פרשת בראשית: כישלון שמיתה מצילה ממנו

יואל יעקובי
חטא האכילה מעץ הדעת הוא דוגמה למציאות המוכרת לנו היטב, של אמת ידועה אך הולכת לאיבוד בתוך שאר הקולות שהאדם שומע. אולם לנו יש 'פטנט' שלא היה לאדם הראשון – להזכיר לנו את הדממה של יום המיתה. החרדל שגדל בחיקוק ילמד אותנו משהו על הלכות ספיחים וגם על היישוב המקראי-תלמודי-עות'מאני-ישראלי מודרני בעל אותו שם,…

פרשת ויצא: מעשר - סמל הקביעות

יואל יעקובי
יעקב אבינו מנהיג נתינת מעשר לו ולזרעו. המעשר הוא סמל של עבודה קבועה ויציבה, שאינה שואפת למדרגות שיא אבל משמרת את הקשר הקבוע לה', לעומת התרומה שמאפשרת הרבה יותר גמישות לכיוונים השונים. פשר שמו של 'שום בעל בכי' שרוי במחלוקת בין פרשני המשנה, כשלחלק מהדעות מדובר על שום הבא מבעלבק שבבקעת הלבנון. בעלבק נ…

פרשה וארץ וישלח

יואל יעקובי
על קבר יוסף ותכונתו הייחודית, ההבדל בין כיבוש לחזקה ועל החיבור הנדרש מאיתנו לארץ בעקבות כך

פרשת תרומה: בין שתי קדושות

יואל יעקובי
המקדש עליו צוו עמ"י ומיקומו הגיאוגרפי כיום (לעומת בעבר שהיה מנותק ממיקום ספציפי), היחס בין קדושת המקדש וקדושת א"י והקשר למצוות הביכורים

וידוי של פסח

יואל יעקובי
אם נערוך סקר מהי האסוציאציה הראשונה למילה 'וידוי' נקבל מן הסתם את המילים 'יום הכיפורים', 'סליחות' ו'ימים נוראים'. אבל השנה ניתקל במונח הזה דווקא בחג הפסח

פרשת וילך-שובה: מעמד הר סיני בבית המקדש

יואל יעקובי
סיומה של שנת השמיטה באירוע השיא של מעמד הקהל, המהווה שחזור של מעמד הר סיני, ושנועד להכין את העם מבחינה רוחנית לשש השנים הבאות. המעמד התבצע לפחות בחלק מהמקרים בעזרת הנשים, שמתחילה בקצה המזרחי של הרמה הנראית כיום בהר הבית.

"פרשה וארץ" פרשת השבוע במבט חדש ומרענן, בראי הארץ ומצוותיה

יואל יעקובי
בעלון החדש "פרשה וארץ" נשזרים יחד חידושים, הלכות, סיפורים ומקומות. נקודת מבט חדשה ומרעננת לפרשת השבוע, במבט ארץ ישראלי שלוקח אותנו בכל פרשה למקום אחר בארץ ולסיפור המיוחד שלו.

'מעלה אני עליך כאילו עשיתם'

הרב יהודה הלוי עמיחי
דרש רבי שמלאי: מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לשבוע מטובה הוא צריך?

"פרשה וארץ" פרשת השבוע במבט חדש ומרענן, בראי הארץ ומצוותיה

יואל יעקובי
בעלון החדש "פרשה וארץ" נשזרים יחד חידושים, הלכות, סיפורים ומקומות. נקודת מבט חדשה ומרעננת לפרשת השבוע, במבט ארץ ישראלי שלוקח אותנו בכל פרשה למקום אחר בארץ ולסיפור המיוחד שלו. הרשמו לקבלת העלון חינם לתיבת המייל שלכם.
הקודם   1    2    3    הבא