מילון ערכים לסדר זרעים

חזור למפתח הערכים

פול הלבן

 

כללי

פול הלבן הוא צמח שהוזכר בכמה משניות מסדר זרעים:

א. אפשר לאכול גם את עליו וגבעוליו בעודם צעירים, ולכן יש להפריש תרומות ומעשרות גם מהם כמובא במשנה מעשרות ד, ו.

ב. הוא מותר בזריעה סמוך לשעועית ואין בזריעה זו משום איסור כלאיים, כמובא בכלאיים א, א. הרא"ש בביאורו למשנה שם כתב שמין זה הוא מין קטנית.

ג. כמדד לגודל העינב ביחס למספר הלכות: כלאי הכרם, כמובא במשנה כלאיים ז, ז; תרומות ומעשרות כמובא בגמרא ברכות לו, ב; וקדושת שביעית, כמובא בגמרא פסחים נב, ב ובביאור המשנה שביעית ד, י.

 

זיהויו של פול הלבן

במשנה הוזכרו כמה זני פול, כגון פול סתם, ללא תיאור נוסף, פול המצרי, ועוד, ייתכן שבשל כך נמנעו רוב הפרשנים מלזהות באופן ישיר מין זה או אחר כפול הלבן, אלא תרגמו בעיקר את משמעותו המילולית, וייתכן שלדעתם מדובר באחד מזני השעועית Vicia faba.

בירושלמי כלאיים א, א נזכר שמדובר ב"סרפוונא" או "מרפווה" ולא ברור לאיזה צמח הכוונה.

רבנו נתן אב הישיבה ונוספים זיהו צמח זה כלוביה תרבותית (לוביה אפונת הבקר) Vigna sinensis.

לדעת י' פליקס מדובר בלבלב מטפס: Lablab purpureus. מין זה הוא מין קרוב למיני הלוביה. לדבריו יש לגרוס במשנה: "פול הלבן והשעועים", ומשמעות גרסה זו היא שמדובר בפול הלבן ופול השעועית.

מ' רענן הציע שייתכן שמדובר במין שנקרא שעועית העין השחורה,  Vigna unguiculata– תת מין של לוביה שצבע קליפת הזרע שלו, בהיותו יבש, הוא לבן עם נקודה שחורה אופיינית. יש המזהים את ה"רוביא" הנאכלת בראש השנה כמין זה.

 

גודל פול הלבן

מכיוון שזיהויו של הפול הלבן אינו ברור, ואף קיימת שונות רבה בין המינים השונים של הלוביה והשעועית, אי אפשר להגדיר את גודלו ההלכתי של הפול הלבן, אך ניתן להעריך שקוטרו הוא בין 5 ל-13 מ"מ, כקוטרם הממוצע של מיני השעועית והלוביה השונים. קוטרה של שעועית העין השחורה הוא 8 מ"מ.

 

מקור הערך: אנציקלופדיה הלכתית חקלאית

 

toraland whatsapp