ט"ו בשבט חוגגים עם פירות הארץ

בט"ו בשבט אנו חוגגים את חגה של הארץ, מספרים בשבחה ומהללים את פירותיה, אך  שולחנות חג רבים, עמוסי כל טוב - שאינו מארץ ישראל. במקום פירות יבשים מיובאים מרחבי תבל, ערכו את שולחנכם בפירות ארצנו וטעמו מטוב הארץ.

| אורך הסרט: 0:58 דקות
toraland whatsapp