מניית שנות ערלה לעצים שנרכשו ממשתלה

הדרכה של מכון התורה והארץ לרכישת עצים ממשתלה למנין שנות ערלה.

הרב יואל פרידמן | ט מרחשון התשעא אורך הסרט: 3:04 דקות