פסיקה- יוצאי אלג'יר

שאלה

אני לומד במקד"צ קשת יהודה, אבי יוצא אלג'יר ולצערי אין לנו
פוסק ברור בבית שאנו נוהגים על פיו. אנו מתפללים בביכנ"ס
מרוקאי ונוהגים בבית בערך לפי רב ביהכנ"ס, שלפחות חלקית נוהג
לפי הראשל"צ הרה"ג הרב עובדיה יוסף.
מאז שהתחלתי ללמוד אני מודע לבעיה הזו והחלטתי (לפחות
בינתיים) לנהוג לפי הרב עובדיה.
מו"ר הרה"ג הרב יעקב פיגנבוים ראש המכינה ניסה לעזור לי
למצוא פוסק אלג'יראי. הוא באמת מצא, אפילו הביא ספר של פוסק
אלג'יראי ששייך לאדם שהוא מכיר, אבל התברר שאותו הרב הוא
בכלל ממחוז אחר מרוחק מהמחוז של אבא שלי. אבי מגיע
מקונסטנטין, למיטב הבנתי לכל מחוז/עיר יש הנהגות שונות, אינני
זוכר מאיזה מחוז היה הרב של אותו הספר אבל אני זוכר שזה היה
בכלל בצד השני של אלג'יריה. לכן במצב הזה אינני חושב שיש
הרבה הבדל אם אלך לפי הספר הזה או לפי כל ספר אחר.
אשמח אם הרב יעזור לי למצוא פוסק אלג'יראי (מקונסטנטין...?),
או שאקח על עצמי סופית את הילקוט יוסף.

חג אורים שמח

 

תשובה

א. ישנו דיין בביה"ד הרבני בת"א בשם הרב עמנואל זרביב. הוא ת"ח
חשוב ופוסק. כמדומני שאביו היה הרב של קונסטנטין. גם אם לא,
הוא מכיר היטב את מנהגי אלג'יר למחוזותיה ואני מניח שהוא יכל
לעזור לך.

ב. אם משפחתך לא נהגה מנהג ברור אינך צריך לנהוג כמנהג
אלג'יר דוקא.
ג. אף הפסיקות של הגרע"י אינן דוקא לפי יהדות מצרים או בגדד
(שהיא עיר הולדתו) אלא בעיקר לפי הבנתו את השו"ע. ייתכן
שבמשפחתך נהגו אחרת וע"כ אינך חייב דוקא לקבל את פסיקותיו.
ואתה יכול לברר בכל שאלה מה ההלכה עפ"י השו"ע, וללבן את
ההלכה בהתאם לפוסקי זמננו.

 

הרב יעקב אריאל |