פורים משולש

השאלה:

אדם שהיה ביום ה' ובבוקר יום ו' במקום שאינו מוקף חומה. מיד
בבוקר לאחר קריאת המגילה הוא נוסע לירושלים לשבות שם.
מה דינו ביחס לסעודה? האם יכול לסעוד אותה בי-ם ביום ו'?
האם יכול לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות לירושלמים?
האם התחייב בעל הניסים בשבת?
האם יכול להעלות למפטיר בשבת בי-ם?
פורים שמח

התשובה

הרב יעקב אריאל |

הוא חייב בסעודה בירושלים ביום ו' ויתן שם מתנות לאביונים וחייב
בעה"נ ביום ו. לגבי משלוח מנות הוא חייב לשלוח לפרזיים, או
שיקיימן קודם יציאתו מעירו, או שישלח בירושלים ביום ששי אבל דוקא
למחוייב בסעודת פורים בששי כמוהו, ולא למי שאינו חייב.
ממכיון שישבות בירושלים בטו יש אומרים שהוא חייב בסעודת פורים
ובמשלוח מנות ביום א ככל הירושלמים ויתכן חייב גם בעה"נ בשבת. אך
מכיון שהדבר ספק שיהרהר בלבו בלבד.
למפטיר יכול לעלות

toraland whatsapp