דין טבל בימינו

שאלה

כל העיניין של תרומות ומעשרות בימינו הינו דאורייתא?
מה החילוק בין דאורייתא לדרבנן (סוגי הפירות או אולי רק הזמנים?)
אדם שאכל טבל במזיד מה עונשו?
אודה לרב מאוד אם יואיל להבהיר את כל הספקות ובכלל להסביר לי קצת על כל עיניין תרו"מ בימינו, מה דאורייתא (מישהו אמר לי שרק 7 המינים זה דאורייתא) ומה דרבנן, ומה לעשות עם המעשרות וכו’...

תשובה

א. כל התרומות והמעשרות בימינו הם מדרבנן, מכיוון שאין כל ישראל בארץ ולכן קדושתה לעניין תרומות ומעשרות היא רק מדרבנן. (כך נוקט הרמב"ם וכך נוהגים להלכה).
ב. יש חילוק גם בסוגי הפירות, דהיינו דגן, תירוש ויצהר בודאי מהתורה, ויש מוסיפים גם שבעת המינים, ויש מוסיפים את כל פירות האילן. ירקות לכל השיטות חיובם מדרבנן.
ג. מיתה בידי שמים (בזמן שהאיסור מהתורה).

אם אתה רוצה הרחבה יש אפשרות לקנות תקליטור על תרומות ומעשרות 086847325.

הרב יהודה הלוי עמיחי |