הכמות המחייבת בהפרשה וחובת הפרשה כשאוכלים בחצר ונכנסים לבית

השאלה:

לרב שלום כמה שאלות בעניין מעשרות: 1. האם יש כמות מינימלית כאשר מעשרים עם ברכה. אנו מגדלים תבלינים בגינה ולעיתים קוטפים גבעול קטנטן ביותר לצורך תיבול. האם יש מינימום לעישור עם ברכה? 2. אני מודע לכך שכל הפרות הנמצאים כרגע על העץ בגינה הם פרות שביעית ופטורים ממעשרות, אך אנצל את ההזדמנות לשאול לגבי שאר השנים: א. האם אני צודק שאם אני מסתובב בגינה ועובר ליד העץ וקוטף תפוח אחד ואוכל במקום, אז אני פטור ממעשר? ואם אני נכנס איתו הביתה, לעיתים מתחיל לאכול בבית, ולעיתים נכנס תוך כדי אכילה, מה הדין אז? ב. יש פרות קטנים כמו תפוז סיני שאני קוטף כמה ואוכל בחצר, ראיתי שאז אני כן חייב במעשרות, האם זה אכן כך? אני לא מדבר על לעשר ללא ברכה, שזה תמיד ניתן לעשות, אני מדבר על עשיית ברכה על מעשרות ולעיתי גם על פדיון מעשרות בברכה. הרבה תודה משה מורגנשטרן

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | י"ד שבט תשע"ו 13:08

ב"ה י"ד שבט ה'תשע"ו

שלום רב וברכת ה' עליכם

בתשובה לשאלותיך,

  1. האם יש מינימום לעישור עם ברכה?

תשובה: גם כמות מינימלית עשויה להתחייב במעשר, ולעתים אותה כמות תהיה פטורה ממעשר בגלל מקום הקטיף או אופן האכילה.

לדוגמא, אדם שיקטוף עלה אחד בחצר המשתמרת שקובעת למעשר, עדיין יהיה מותר לו לאכול אותו באופן עראי. אך אם יקטוף שני עלים יחד באותה חצר המשתמרת הוא כבר יתחייב בהפרשה.

לעומת זאת אם ירצה להכניס לביתו את העלה הבודד שהוא קטף ההכנסה לבית תחייב אותו במעשר.

מאידך, לעתים כשאדם מסייר במטע וקוטף אפילו שני פירות, ואוכל בעמידה מותר לו לאכול בלא הפרשה אפילו אם קטף שני פירות יחד.

  1. אם אני מסתובב בגינה ועובר ליד העץ וקוטף תפוח אחד ואוכל במקום, אז אני פטור ממעשר?

תשובה: למעשה אכילת תפוח אחד או כל פרי אחד שאינו עשוי מכמה פלחים מקובל להחשיבו כפרי אחד, אפילו שהוא פרי חשוב עד כדי כך שאוכלים ממנו כפרי בפני עצמו, ולא כחלק מקבוצה של פירות.

  1. אם אני נכנס עם תפוח אחד הביתה, לעיתים מתחיל לאכול בבית, ולעיתים נכנס תוך כדי אכילה, מה הדין אז?

תשובה: בית קובע למעשר, בין אם התחיל לאכול את הפרי בבית, ובין אם הוא נכנס תוך כדי אכילה. לכן אם אדם קטף פרי בודד והתחיל לאכול ממנו בחצר, והוא רוצה להיכנס אתו לבית עליו להפסיק לעשר אותו לפני המשך האכילה בבית.

  1. יש פרות קטנים כמו תפוז סיני שאני קוטף כמה ואוכל בחצר, ראיתי שאז אני כן חייב במעשרות, האם זה אכן כך?

תשובה: אם אדם קטף תפוז סיני לבד אינו חייב במעשר אפילו בחצר המשתמרת. שאמנם אם היה מדובר בפירות הדר גדולים שרגילים לאכול אותם, פלחים, פלחים, כמו תפוז רגיל, קלמנטינה וכדו' ולפיכך הם מוגדרים בפוסקים כשני פירות, בדומה לרימון שנחשב כשני פירות.

הסבר הדבר הוא, שכאשר קוטפים שני פירות יחד, או פרי המחולק למס' פלחים, הרי שהימצאות של שני פירות יחד בידו של האדם נחשב כגמר מלאכה לאכילה, וכאשר זה בתוך החצר הקובעת למעשר, הרי שאסור לאכול מהם אפילו עראי.

לפיכך, כמו שאם אדם קטף רימון אחד בחצר המשתמרת אסור לו לאכול בלא הפרשה, כיוון שבידו יש כבר שני גרגרים ומעלה, כך אם אדם יקטוף תפוז רגיל או קלמנטינה וכדו' בחצר המשתמרת אסור לו לאכלו ללא הפרשה.

אולם לגבי תפוז סיני הדין שונה. היות שלא מחלקים אותו לפלחים לפני שאוכלים אותו, ודינו כאילו אדם קטף ענב אחד בודד מהאשכול שאף זה נעשה בתוך חצר המשמרת מותר לו לאכול אותו באופן עראי בחצר.

לכן למעשה: אם אדם יקטוף או אפילו יחזיק שני תפוזים סיניים בבת אחת בחצר הוא יתחייב בהפרשת תרו"מ, אך אם הוא יקטוף תפוז סיני אחד הוא יכול לאכול ממנו ללא הפרשה, ואח"כ לקטוף עוד אחד ולאכול, ובלבד שלא יהיה מצב שיהיו לו בידו שני פירות יחד.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

toraland whatsapp