משחק רביעיות בנושאים שונים

משחק רביעיות בנושאים שונים

משחק רביעיות על נושאים שונים במצוות התלויות בארץ בכלל ועל השמיטה בפרט

מחיר:   30 ₪
משלוח: 5 ₪

משחק רביעיות על נושאים שונים במצוות התלויות בארץ בכלל ועל השמיטה בפרט

המשחק מכיל: 48 קלפים צבעוניים.

מטרת המשחק: לאסוף כמה שיותר רביעיות. ארבעה קלפים מאותה סדרה יחשבו לרביעיה.

במהלך המשחק יכירו השחקנים את הקטגוריות השונות במצוות התלויות בארץ, ופרטי המצוות.

המשחק נערך על ידי רבני מכון התורה והארץ, תוך דגש על הנקודות החשובות והמשמעותיות ביותר השייכות למצוות התלויות בארץ.

toraland whatsapp