מחקרים מדעיים

מאמרים

האם יש להרכבת זרעים השלכות הלכתיות

בעלון 'הנוטע' שהתפרסם בחודש סיוון תשע"ג, פרסם משה בר יוסף כתבה מעניינת, ובה הוא הציג ניסוי חדשני שביצע יחד עם אנשי מחקר...

אג' מוטי שומרון

מאמרים

הקדמה להצעת המחקר – כלאים באבטיח

בקיץ האחרון נשתלו בארץ שטחים נרחבים עם אבטיח אשר הורכב על כנת דלעת. אמנם מבחינה בוטנית שני המינים שייכים למשפחת...

אג' מוטי שומרון

מאמרים

דילול כימי באפרסק, נקטרינה, שזיף ומשמש

היערכות לשמירת שמיטה דילול כימי באפרסק, נקטרינה, שזיף ומשמש

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

חקלאות ואקולוגיה

הדרכים להפחתת השימוש בחומרים רעילים בחקלאות בישראל וההתקדמות הרבה שחלה בנושא זה בעשור האחרון

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

המשפטים החקלאיים בתנ"ך

האדם הראשון לוּקח מן האדמה וקשר בסיסי זה חובק את יחסי אדם לאדמתו, לצומח ולחי

ד"ר חן שיפריס

מאמרים

אוצר המלים החקלאיות בתנ"ך

האדם הראשון לוּקח מן האדמה וקשר בסיסי זה חובק את יחסי אדם לאדמתו, לצומח ולחי

ד"ר חן שיפריס

מאמרים

ישראל בנוף המקראי-חקלאי

שלושת המשלים שהובאו כאן מתקופות שונות מעידים עד כמה נזקקו דוקא לדימויים חקלאיים בבואם לחנך במסלול תורני-מוסרי, ועד...

ד"ר חן שיפריס

מאמרים

החקלאות - מטה לחם ודרך חיים

האדם הראשון לוּקח מן האדמה וקשר בסיסי זה חובק את יחסי אדם לאדמתו, לצומח ולחי

ד"ר חן שיפריס

מאמרים

פטל, אוסנה ואוכמניות– אילן או ירק - סקירה מקצועית

סקירה מקצועית- פטל, אוסנה ואוכמניות– אילן או ירק?

אג' מרדכי שומרון

  • 1
  • 2
toraland whatsapp