נטע רבעי

מאמרים

נטע רבעי בזמן הזה ובגבולות עולי מצרים

האם נטע רבעי נוהג בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן, ומה דינו בגבולות עולי מצרים?

הרב שי לוי

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מפרדס שבו עצים של נטע רבעי

בהרבה מטעים ופרדסים נוטעים עצי מילואים. איך מפרישים תרו"מ כאשר חלק מהפירות הינם רבעי וחלקם טבל?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

דילול פירות רבעי

האם מותר לדלל פירות רבעי? בכמה מיני פירות כגון אפרסק, נקטרינה, שזיף ומשמש יש לדילול חשיבות גדולה ובלעדיו הגידול הופך...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

נטע רבעי בגידולי חממה

עץ תאנה שגדל בחממה – מה דינו לנטע רבעי וכן לתרומות ומעשרות?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הסרת חנטים מפירות נטע-רבעי של היתר מכירה

לאור מה שנתבאר במאמרינו הקודם, שמחמת הספק יש לנהוג למעשה דיני קדושת נטע-רבעי בפירות שגדלו בקרקע של היתר מכירה, יש לדון...

הרב אהוד אחיטוב