שביעית

מאמרים

הכמות המותרת לקטיף בשביעית

תופעת ייצור היין הביתי והפקת שמן מזיתים שנמסקו באופן עצמאי – איננה נדירה. שנת השמיטה מקלה על המבקשים לייצר יין ושמן...

הרב יצחק דביר

מאמרים

פרחים בשמינית

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ביעור יין שביעית

מהו ביעור שביעית, ומה צריך לעשות עם היין בערב פסח?

הרב דביר יצחק

מאמרים

קנייה חוזרת במוצאי שביעית של האדמות המכורות ב'היתר המכירה'

האם יש צורך לקנות בחזרה את הקרקעות מייד במוצאי שביעית, או שניתן לחכות עד סוף השנה השמינית?

הרב יהודה הלוי עמיחי