אמונת עתיך - מחקר תורני ויישום הלכתי

כתב עת מדעי-תורני המשלב מחקר ויישום הלכתי. מאמרים תורניים ומחקריים, ש"ות, פתרונות הלכתיים ועדכונים מהמכונים המובילים בארץ.

 

לחץ כאן- לקריאת כתבה שהתפרסמה בעלון 'בשבע' על 'אמונת עתיך'.

לחץ כאן- לצפייה באמונת עתיך בתהפוכות הזמן – לכבוד גיליון 100.

לחץ כאן- למפתח מאמרים.

 

כתב העת 'אמונת עתיך' יוצא לאור כבר 29 שנים, ומתפרסמים בו מתורתם של רבני מכון התורה והארץ וממחקריהם. שנים רבות שכן המכון ביישוב כפר דרום בגוש קטיף, ייבנה ויכונן בב"א ובשנים האחרונות נמצא ביישובו המתחדש בשבי דרום (כשבעה ק"מ צפונית-מערבית מנתיבות)

 

החוברת 'אמונת עתיך' במהדורתה החדשה מחברת ומאגדת דברי תורה, מחקרים ומידע לציבור הרחב ממכונים רבים העוסקים בחיבור המיוחד בין התורה לבין תחומי עשייה בציבוריות הישראלית, עשייה הנושקת להתחדשות האומה בדור של קץ מגולה, כגון חקלאות, כלכלה, משפט, רפואה וטכנולוגיה. 

 

ביטוי מובהק להופעתה של תורת ארץ ישראל בדור הגאולה, הוא פעילותם הענפה של המכונים התורניים, העוסקים במחקר הלכתי וביישומו בכל ענפי החיים המתחדשים: חקלאות, טכנולוגיה, כלכלה, משפט וחברה. כל אחד מתחומים אלו נידון במקצועות שונים בהלכה. יש צורך לעקוב אחר החידושים הטכנולוגיים והמדעיים, להכיר את  צורכי היחיד והציבור וללמוד מהי עמדת הלכה בנושא, כדי לתת מענה ראוי למציאות המתחדשת.

 

החיים בעידן המודרני, בארץ ישראל ובמדינת ישראל, תובעים מאיתנו לגלות קומה חדשה בהופעת התורה בחיינו. ההתפתחות המואצת בתחומי החקלאות, הרפואה והכלכלה, גוררת בעקבותיה ליבון ובירור מחודש, כמעט בכל מקצועות ההלכה: שמירת שבת, כשרות, מצוות התלויות בארץ, דיני ממונות ועוד. כדי להיענות לאתגר זה היה צורך בהקמת מוסדות תורניים מסוג חדש: מכוני  מחקר הלכתי-יישומי, המשלבים את הידע התורני וההלכתי עם הידע המקצועי והמדעי, ולפיהם יוזמים פתרונות וחידושים מתאימים.   

 

מעבר למחקר היישומי, משמשים המכונים גם בתור במה תורנית לדיון ולליבון סוגיות הלכתיות הקשורות לתחום התמחותם. עד כה, התייחד כל אחד מן המכונים בתחום התמחותו ופעל לבדו, הן בעיון ובמחקר והן ביישום. לאחרונה יזם מכון התורה והארץ שינוי מבורך: איחוד של כלל המחקרים התורניים בכתב עת אחד. מעתה יכלול הביטאון 'אמונת עיתך' את מחקריהם של כמה מכונים העוסקים בתחומים שונים: מכון פוע"ה, העוסק בפוריות ורפואה על פי ההלכה; ארגון כושרות, העוסק במחקר וייעוץ הלכתי בתחומי הכשרות; המכונים משפטי ארץ ומשפט לעם, העוסקים במחקרים בתחום המשפט העברי ובעידוד הפנייה לדין תורה בציבור הרחב; מכון צומת, העוסק בטכנולוגיה והלכה ומכון כת"ר העוסק במחקר הלכתי בתחום הכלכלה.

 

ישנה חשיבות רבה לבמה תורנית משותפת לכלל המכונים, כמובן מבלי לבטל את חשיבותו ותרומתו הייחודית של כל מכון בפני עצמו. במה תורנית משותפת, חשובה הן מבחינה מעשית - מצד ריכוז כלל המחקרים בחוברת אחת, המקל על ציבור הלומדים והמתעניינים בתחומים השונים, והן מבחינה רוחנית - מצד קיום דברי הגמרא: 'למה נקראו תלמידי חכמים שבארץ ישראל נעם? שמנעימים זה לזה בהלכה'. יש לקוות שהאיחוד של מחקריהם של כלל המכונים בכתב העת 'אמונת עיתך', יגביר ויעמיק את העיסוק בתורת ארץ ישראל, ויוסיף לבניין חיינו המתחדשים על פיה, בכל התחומים.

 

מכון התורה והארץ רואה ברכה מיוחדת בשיתוף הפעולה בין המכונים השונים ושמח להוביל את מהלך איחוד כתבי העת והעיסוק בתורת ארץ ישראל, ההולכת ומופיעה בכל תחומי חיינו הציבוריים.

toraland whatsapp