בית המדרש למצוות התלויות בארץ

בבית המדרש של מכון התורה והארץ, רבנים ותלמידי חכמים עוסקים בלימוד, מחקר ופיתוח תורת ארץ ישראל. הלימוד בבית המדרש מתמקד בבירור סוגיות הלכתיות בנושא המצוות התלויות בארץ, תוך דגש על מתן פתרונות ישימים, נתינת מענה לסוגיות העולות מן השטח בנושאי חקלאות ושמירת הסביבה, ובנושאים נוספים רבים בחיי היחיד והציבור.

בנוסף ללימוד העיוני כולל הלימוד בבית המדרש הכרות ומפגש חי עם המציאות החקלאית והטכנולוגית של ימינו. רבני המכון יוצאים לסיורים ולהדרכות כדי להתעדכן בנעשה בשטח, ומקבלים עדכונים ומענה מקצועי מצוות האגרונומים של המכון.

פירותיו של הלימוד והמחקר התורני בבית המדרש מוגשים לציבור באמצעים שונים: כתב העת אמונת עתיך היוצא אחת לרבעון, ספרי הלכה ועיון לציבור הרחב, חוברות הדרכה מעשיות לחקלאים ולצרכנים, מאמרים באתר המכון 'למעשה', ימי עיון וכנסים ועוד.

כמו כן משיבים רבני המכון לשאלות הציבור בהלכה, מספקים הדרכה לחקלאים ומביאים להכרעה סוגיות חדשות העולות מן השטח, כדוגמת: הפרשת תרומות ומעשרות מיבול שמגיע לבתי אריזה, גידול במצעים מנותקים בשנת השמיטה, ערלה במשתלות, כלאיים באגסים ועוד. 

בראש בית המדרש עומד הרב יהודה הלוי עמיחי, וההכרעות ההלכתיות המתקבלות בו מסתמכות על פסקי הרבנות הראשית לישראל ובהנחייתו של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א.

לאחר העקירה מכפר דרום בשנת תשס"ה, בית המדרש של מכון התורה והארץ הוקם מחדש בעיר אשקלון, וכיום הוא פועל במבנה הזמני ביישוב שבי דרום עם קהילת כפר דרום המתחדשת. בימים אלו אנו נמצאים בשלבים הסופיים של תכנון ואישור מבנה הקבע.

 

לעיון בגליונות אמונת עתיך>>

לצפייה בספרים בהוצאת מכון התורה והארץ>>

 

 

toraland whatsapp