אנציקלופדיה הלכתית - חקלאית

אנציקלופדיה הלכתית-חקלאית הוא פרוייקט חדש מבית מכון התורה והארץ, שמרכז מידע מקצועי והלכתי השייך לכלל תחומי החקלאות (הצומח והחי) ומהווה רקע חשוב לכתיבה הלכתית בנושא המצוות התלויות בארץ.

הערכים מובאים בשני חלקים: החלק המדעי-מקצועי ובעקבותיו הדיון ההלכתי.

צוות הכותבים של האנציקלופדיה כולל אנשי מדע מעולם האקדמיה, הנחשבים למומחים בתחומם, ורבנים פוסקי הלכה הבקיאים במצוות התלויות בארץ ובפרטי הלכותיהם.

מטרת האנציקלופדיה היא להביא בפני הקורא את הידע הקיים בסוגיות אלו, ואינה מהווה ספר פסיקה הלכה למעשה.

פרוייקט בסיוע משרד התרבות והספורט- מנהל התרבות.
המחלקה למכוני מחקר תורניים.
לתגובות והערות ניתן לפנות לכתובת המייל: h.david@toraland.org.il
 
חזור למפתח הערכים

גירוע

 

הגמרא ביארה[1]: "הוא בוסר הוא גירוע הוא פול הלבן", בביאור הגירוע יש המבארים שמדובר בגרעיני הענב; שהם נוצרים בענב[2], או כשניתן להבחין בהם,[3] הגרעינים נקראו כך משום שהם פוגעים באיכות הפרי[4]. ביאור נוסף הוא שהגירוע הוא הסבר לאיכות הענבים וצורתם, מדובר בענבים בעלות איכות נמוכה.[5]

 

עיין ערך "בוסר".

 

 

[1] ברכות לו, ב, פסחים נג, א.

[2] רבנו חננאל פסחים נג, א, ערוך ערך גרע.

[3] אור זרוע חלק א - הלכות ערלה חדש ושביעית סימן שכג.

[4] אור זרוע חלק א - הלכות ערלה חדש ושביעית סימן שכג.

[5] רש"י ברכות לו, ב: משיגרעו - שהענבים גסים כגרוע, ראה רש"י שבת יט, א: "בוסר - ענבים בתחילתן כשהן דקים, מוציא מהן משקין לטבל בו בשר, לפי שהוא חזק וקרוב להחמיץ".

toraland whatsapp